ZASLAT HESLO

http://www.fnmotol.cz/html/zdravotnicka_pracoviste/zp-2021.php?lang=cz
V úvalu 84
Praha 5

Primář: MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.
Telefon: sekretariát: 224 433 001, Multitone č. 3000
E-mail: jaroslav.spatenka@lfmotol.cuni.cz
Trvalá služba transplantační koordinátorky: +420 604 223 561

Transplantační centrum FN Motol rozvíjí následující programy:

  • Program dárcovství orgánů a tkání v regionu TC
  • Program transplantace ledvin u dětí
  • Program transplantace plic
  • Programy Specializované tkáňové banky STB85
    • Banka kardiovaskulární tkáně
    • Banka muskuloskeletální tkáně

Členění, charakteristika práce Transplantačního centra, popis zodpovědností a historie najdete na stránkách pracoviště.
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI