ZASLAT HESLO

Profil:

Transplantační centrum Fakultní nemocnice Ostrava je jedním ze 7 specializovaných pracovišť České republiky oprávněných k uskutečňování transplantačního programu. Transplantační program si dává za cíl nahradit funkci selhávajícího životně důležitého orgánu a zlepšit kvalitu života. Ostravské transplantační centrum vzniklo v roce 1992 a zajišťuje:

 • zařazení pacientů čekajících na transplantaci ledviny do čekací listiny
    (Národní registr osob čekajících na transplantaci, tzv. “waiting list“),
    předtransplantační a potransplantační péči o tyto pacienty
 • provádění odběrů orgánů určených k transplantaci ze zemřelých i žijících dárců
 • provádění odběrů orgánů určených k transplantaci od dárců s nebijícím srdcem
 • program transplantace ledvin od dárců s nebijícím srdcem
 • diagnostiku a provedení transplantací ledvin ze zemřelých dárců
 • program příbuzenských transplantací.
 • Preemptivní transplantace ze živých a zemřelých dárců

Transplantační centrum FN Ostrava zajišťuje transplantace ledvin ze zemřelých i žijících dárců pacientům v konečném stadiu selhání ledvin. Tito nemocní jsou zařazeni k pravidelné hemodialyzační léčbě ve spádových hemodialyzačních střediscích. Lékaři (nefrologové HDS) odesílají pacienty vhodné k zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny k vyšetření do Nefrologické ambulance Interní kliniky a Transplantační a cévní ambulance FN Ostrava.

Kromě transplantační činnosti zajišťuje Transplantační centrum odběry orgánů určených k transplantaci jak ze zemřelých, tak i ze žijících dárců. Odběry ledvin ze žijících dárců jsou prováděny nejmodernější laparoskopickou metodou, Transplantační centrum Ostrava bylo první v České republice, které v roce 2002 tuto metodu zavedlo. V roce 2015 byl zahájen program provádění odběrů orgánů určených k transplantaci od dárců s nebijícím srdcem (DCD).

Transplantační centrum je pracovištěm velmi specifickým – jeho hlavní úlohou je precizní a rychlá koordinace činnosti odběrových a transplantační týmů složených  z lékařů a středních  zdravotnických pracovníků dalších klinik a oddělení, a to jak při diagnostice smrti mozku potencionálního dárce, tak i při vlastní odběrové nebo transplantační činnosti.

Struktura pracoviště:

Transplantační centrum FN Ostrava nemá vlastní lůžkovou část, pacienti před a po transplantaci ledviny jsou hospitalizováni v lůžkové části Interní kliniky (Transplantační JIP), žijící dárci příbuzenských transplantací na Chirurgické klinice a zemřelí dárci v lůžkové části ARK.

Personální složení a kontakty:

Vedoucí lékař
MUDr. Pavel Havránek
Tel.: +420 597 374 079
E-mail: pavel.havranek@fnspo.cz

 

Koordinátoři :
Tel.:  Nepřetržitá koordinační služba: 603 882 709   

Sekretariát
Romana Vaverová
Tel.: +420 597 375 156  (7.00–11.00 hod.)
E-mail: romana.vaverova@fnspo.cz
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI