ZASLAT HESLO

Organizátoři odborných a jiných akcí ČTS, kteří požadují kompletní financování nebo částečnou finanční podporu či odbornou garanci ČTS, jsou povinni dodržovat následující pravidla:

  1. Program akce v dostatečném časovém předstihu předložit ke schválení výboru ČTS, který je povinen na svém nejbližším zasedání požadavek projednat a vyrozumět žadatele o rozhodnutí.
  2. U akcí s jakoukoliv finanční účastí ČTS je nutné předložit k projednání detailní rozpořet.
  3. Žádost o podporu sponzorů jménem ČTS je nepřípustná bez vědomí a předchozího souhlasu výboru ČTS.
  4. ČTS podporuje pouze akce, které mají vztah k transplantační problematice.
  5. Akce, které nebyly projednány a schváleny výborem ČTS, nemohou být ČTS finančně podporovány, organizovány ani odborně garantovány. Stejně tak nesmí ČTS či její logo figurovat v názvu a programu takové akce.
  6. Všechny akce pod patronací ČTS budou s dostatečným časovým předstihem zveřejněny na webu ČTS.

Pravidla v pdf pro tisk.
Generální partner

ASTELLAS

Bronzový partner

TAKEDA