ZASLAT HESLO

Logo ČTSČeská transplantační společnost je dobrovolnou vědeckou společností, která rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny a udržuje styky s ostatními odbornými lékařskými společnostmi.

Česká transplantační společnost podporuje vědecko-výzkumnou činnost na poli transplantační medicíny, zastupuje českou transplantační medicínu při jednání s orgány státní správy a ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních. Společnost dále odborně spolupracuje při formulacích a posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů a transplantací orgánů a vypracovává a doporučuje standardy pro poskytování zdravotní péče v oblasti odběru i transplantací orgánů. V neposlední řadě se společnost podílí na posudkové a expertní činnosti v oboru transplantační medicíny a na výchově a dalším vzdělávání v transplantační medicíně.

ČTS rozvíjí mezinárodní spolupráci a propaguje transplantační medicínu, včetně osvětové činnosti na poli odběrů a transplantací orgánů a tkání.

Česká transplantační společnost hájí odborné zájmy všech svých členů.

Sídlem společnosti je IKEM Praha, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč.


Mezinárodní smlouvy


Ostatní mezinárodní spolupráce

  • Dopis od DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting).(pdf)
  • ČTS obdržela dopis od Doctors Against Forced Organ Harvesting, který se týká především praktik odběru orgánů v Číně. Česká transplantační společnost jednoznačně odsuzuje takové praktiky a zcela se od nich distancuje.


www.astellas.cz  Pfizer  Novartis  Teva  Roche  Sanofi