ZASLAT HESLO

Logo ČTSČeská transplantační společnost je dobrovolnou vědeckou společností, která rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny a udržuje styky s ostatními odbornými lékařskými společnostmi.

Česká transplantační společnost podporuje vědecko-výzkumnou činnost na poli transplantační medicíny, zastupuje českou transplantační medicínu při jednání s orgány státní správy a ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních. Společnost dále odborně spolupracuje při formulacích a posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů a transplantací orgánů a vypracovává a doporučuje standardy pro poskytování zdravotní péče v oblasti odběru i transplantací orgánů. V neposlední řadě se společnost podílí na posudkové a expertní činnosti v oboru transplantační medicíny a na výchově a dalším vzdělávání v transplantační medicíně.

ČTS rozvíjí mezinárodní spolupráci a propaguje transplantační medicínu, včetně osvětové činnosti na poli odběrů a transplantací orgánů a tkání.

Česká transplantační společnost hájí odborné zájmy všech svých členů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Petra Koukolíčková

Sekretariát Chirurgické kliniky FN Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

Tel.: +420 377 104 271

Fax: +420 377 103 965

cts@transplantace.eu

 
Generální partner

ASTELLAS

Bronzový partner

TAKEDA