ZASLAT HESLO

Společné stanovisko České transplantační společnosti (ČTS) a Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP (SOT ČLS JEP) k užití letermoviru v profylaxi cytomegalovirové infekce u vysoce rizikových pacientů po transplantaci ledviny

Stanovisko České transplantační společnosti k prevenci a léčbě Covid-19 kombinací monoklonálních protilátek proti SARS-COV-2 spike proteinu s prolongovaným účinkem: AZD7447 (Evusheld, tixagevimab + cilgavimab) u pacientů po transplantaci solidního orgánu

Recommendation of the Czech Society of Nephrology and the Czech Transplantation Society for the treatment of COVID-19 in patients after kidney transplantation

Doporučení České nefrologické společnosti a České transplantační společnosti pro léčbu COVID-19 u pacientů po transplantaci ledviny

Doporučení České transplantační společnosti pro léčbu imunoadsorpcí před a po transplantaci solidního orgánu

Uvedená doporučení vycházejí z recentní 7. aktualizace doporučení Americké společnosti pro aferézu (ASFA, The American Society for Apheresis) s použitím shodného systému hodnocení síly doporučení. Účelem doporučení je vymezit indikační kritéria imunoadsorpce v oblasti transplantační nefrologie pro potřeby aferetických center, případně dalších zdravotnických zařízení (Ve).Generální partner

ASTELLAS

Stříbrný partner

CHIESI

Bronzový partner

TAKEDA