ZASLAT HESLO

16. – 18. listopadu 2006 v Brně

Do roku 2006 se kongresy konaly pod názvem: Kongres České transplantační společnosti

Informace o kongresu:

 • Registrace, program, elektronické podávání abstrakt odborných sdělení a další informace byly přístupné na konferenčních stránkách pořádající agentury TA-SERVICE.

Abstrakta přednášek – sekce lékařů

 1. ODBERY A TRANSPLANTÁCIE ORGÁNOV V SR
  Roland R., Kuba D.
 2. URGENTNÍ TRANSPLANTACE JATER V BRNĚ
  Studeník P., Mejzlík V., Kuman M., Ondrášek J., Piler P., Ostřížek T., Pavlík P., Černý J.
 3. PŘÍSTROJOVÁ PODPORA SELHÁVAJÍCÍCH JATER JAKO BRIDGING K TRANSPLANTACI JATER
  Ročeň M., Kieslichová E.
 4. VÝSLEDKY PROGRAMU TRANSPLANTACE JATER V IKEM 1995-2005
  Trunečka P., Adamec M., Špičák J., Kieslichová E., Peregrin J., Honsová E., Oliverius M., Janoušek L., Pokorná E., Šperl J., Fraňková S., Hačkajlo D., Lánská V., Vítko Š.
 5. VÝSLEDKY TRANSPLANTACE JATER PRO HEPATITIDU B V IKEM
  Fraňková S., Trunečka P., Šperl J. , Adamec M., Špičák J. , Vítko Š.
 6. PLAZMATICKÁ HLADINA ENDOTELINU-1 (ET-1) VE VZTAHU K RENÁLNÍ A JATERNÍ FUNKCI U JEDINCŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI JATER (OTJ) PŘI DLOUHODOBÉM SLEDOVÁNÍ
  Gottfriedová H., Schück O., Malý J., Štollová M., Skibová J., Karasová L., Böhmová R., Trunečka P., Špičák J.
 7. JE HEPATITIDA C ČASTOU PŘÍČINOU ALLOGRAFT STEATÓZY PO TRANSPLANTACI JATER?
  Plucnarová J., Trunečka P., Honsová E., Skibová J., Adamec M., Špičák J.
 8. TRANSPLANTACE JATER PRO ALKOHOLICKOU JATERNÍ CIRHOZU V CKTCH BRNO
  Mejzlík V., Studeník P., Kuman M., Ondrášek J., Pavlík P., Černý J.
 9. 300 TRANSPLANTACÍ PANKREATU V IKEM
  Saudek F., Adamec M., Bouček P., Kožnarová R., Havrdová T., Lipár K., Janoušek L., Vlasáková Z., Bartoš V.
 10. SIROLIMUS/TAKROLIMUS VERSUS MYKOFENOLÁT MOFETIL/TAKROLIMUS U KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY (TxPL): 6-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ STUDIE
  Bouček P., Saudek F., Havrdová T., Kožnarová R., Adamec M., Lipár K., Janoušek L., EuroSPK Study Group
 11. POROVNÁNÍ METABOLICKÉHO PŮSOBENÍ SIROLIMU A MYKOFENOLÁT MOFETILU NA FUNKCI TRANSPLANTOVANÉHO PANKREATU – PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ STUDIE
  Havrdová T., Saudek F., Bouček P., Lipár K., Kožnarová R., Jedináková T. Skibová J.
 12. PRVNÍ KLINICKÁ TRANSPLANTACE PANKREATICKÝCH OSTRŮVKŮ V ČR
  Saudek F., Girman P., Kříž J., Peregrin J., Bouček P., Kožnarová R., Berková Z., Zacharovová K., Koblas T., Dovolilová E., Číhalová E., Adamec M.
 13. NIEKTORÉ UROLOGICKÉ KOMPLIKÁCIE PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  Bujdák P., Pribylincová V., Žilinská Z., Brutenič J., Breza J.
 14. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AORTÁLNÍCH ANEURYZMAT U TRANSPLANTOVANÝCH NEMOCNÝCH
  Třeška V., Novák M., Reischig T., Čertík B.
 15. BORDERLINE CHANGES A SUBKLINICKÁ AKUTNÍ REJEKCE – NEZÁVISLÉ RIZIKOVÉ FAKTORY ROZVOJE CHRONICKÉ TRANSPLANTAČNÍ NEFROPATIE
  Krejčí K., Zadražil J., Tichý T., Al-Jabry S., Bachleda P.
 16. SIMULTÁNNA PÁROVÁ VÝMENNÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIČIEK OD ŽIJÚCICH DARCOV
  Lacková E., Baláž V., Hampl F., Hovoričová B., Čellár M.
 17. FUNKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY PO PĚTI LETECH PŘI IMUNOSUPRESI TACROLIMEM- PROGRAFEM S ČASNÝM VYSAZENÍM KORTIKOIDŮ
  Kuman M., Studeník P., Mejzlík V., Mátl J., Ondrášek J.
 18. SKÚSENOSTI S MERANÍM HLADINY MRNA CYTOTOXICKÝCH PROTEÍNOV GRANZÝMU B A PERFORÍNU V BUNKÁCH MOČA U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  Žilinská Z., Bandžuchová E.1, Kuba D.
 19. VLIV HLA NONDEPENDENTNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ CHRONICKÉ POTRANSPLANATAČNÍ NEFROPATIE (CHTN) NA ROZVOJ ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE PO TRANSPLANTACI KADAVERÓZNÍ LEDVINY
  Horčička V.jr., Zadražil J., Karásek D., Al-Jabry S., Halenka M., Štréb P., Krejčí K., Bachleda P.
 20. 10 ROKOV CENTRÁLNEJ TKANIVOVEJ BANKY V BRATISLAVE
  Jarabinská V., Dragúňová J., Koller J.
 21. 10 ROKOV ČINNOSTI LABORATÓRIA TKANIVOVÝCH KULTÚR CENTRÁLNEJ TKANIVOVEJ BANKY V BRATISLAVE
  Dragúňová J., Jarabinská V., Theissová M.1, Koller J.
 22. DÁRCI KRVETVORNÝCH BUNĚK Z ČESKÉHO REGISTRU
  Ivašková E., Kupková L., Vágnerová D., Kolaříková I., Kuříková M., Čamrová M., Jedličková M.
 23. NAŠE ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM TRI-KORTIKÁLNÍHO ALLOGENÍHO KORTIKO-SPONGIOZNÍHO ŠTĚPU V LÉČBĚ KOMPRESIVNÍCH ZLOMENIN DISTÁLNÍ METAFÝZY RADIA
  Šmejkal K., Trlica J., Žvák I., Počepcov I., Měřička P.1, Dědek T., Zahradníček H., Holeček T., Kočí J., Folvarský J., Frank M.
 24. NÁHRADA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU KOLENNÍHO KLOUBU ALLOGENNÍM B-T-B ŠTĚPEM
  Trlica J., Počepcov I., Žvák I., Měřička P.1, Šmejkal K., Dědek T., Zahradníček H., Holeček T., Kočí J., Folvarský J., Frank M.
 25. KRYOPREZERVACE MITRÁLNÍHO ALOGRAFTU A JEHO TRANSPLANTACE DO TRIKUSPIDÁLNÍ POZICE V EXPERIMENTU (OVCE) – PŘEDBĚŽNÉ STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY
  Špatenka J., Mokráček A., Burkert J., Šulda M., Vambera M., Kobylka P., Šetina M., Habrmanová A., Krejčová J.
 26. POLYMORFIZMUS GENU PRO HEMOXYGENÁZU 1 OVLIVŇUJE VÝSKYT AKUTNÍCH REJEKCÍ A PŘEŽITÍ TRANSPLANTOVANÝCH LEDVIN
  Viklický O., Brabcová I., Hubáček J.A., Hřibová P., Slavčev A., Hyklová K., Vítko Š.
 27. POLYMORFISMUS V PROMOTOROVÉ OBLASTI INTERLEUKINU-18 OVLIVŇUJE NÁSTUP FUNKCE ŠTĚPU PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Kolesár L., Novota P., Krásná E., Slavčev A., Viklický O., Stříž I.
 28. ČASNÁ DETEKCE REJEKCE ALLOGENNÍCH OSTRŮVKŮ POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE
  Kříž J., Jirák D., Berková Z., Girman P., Dovolilová E., Zacharovová K.
 29. VLIV OPOŽDĚNÉHO PODÁVÁNÍ FK 506 NA REJEKČNÍ ZMĚNY V CÉVNÍ STENĚ – EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE
  Matia I., Lodererova A., Adamec M.
 30. ULTRASTRUKTURNÍ ANALÝZA ZNAČENÍ POTKANÍCH LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ SUPERPARAMAGNETICKÝMI PARTIKULEMI
  Zacharovová K., Berková Z., Koblas T., Girman P., Mindlová M., Kříž J., Dovolilová E., Vancová M., Nebesářová J., Saudek F.
 31. VLIV CYTOMEGALOVIROVÉ NEMOCI A ASYMPTOMATICKÉ INFEKCE NA VÝSKYT AKUTNÍ REJEKCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Reischig T., Jindra P.2, Švecová M., Opatrný K. Jr., Třeška V.
 32. INFEKCE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PO TRANSPLANTACI LEDVINY: VÝSKYT, PREVENCE A LÉČBA – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA
  Lyerová L., Viklický O., Teplan O., Vítko Š.
 33. ZLEPŠENÁ KONTROLA HYPERTENZE U DĚTÍ PO TRANSPLANTACI LEDVINY – VÝSLEDKY 2-LETÉ PROSPEKTIVNÍ INTERVENČNÍ STUDIE
  Seeman T., Šimková E., Kreisinger J., Vondrák K., Dušek K., Dvořák P., Špatenka J., Janda J.
 34. PREVALENCE A PŘÍČINY ANEMIE U NEMOCNÝCH V POZDNÍM OBDOBÍ PO TRANSPLATANCI LEDVINY
  Zadražil J., Štrébl P., Horák P., Horčička J.1, Bachleda P., Zahálková J., Tichý T., Krejčí K., Al-Jabry S., Hrubý M.
 35. FAKTORY DARCU A PRÍJEMCU KADAVERÓZNEJ OBLIČKY AKO PREDIKTORY SEBA POSUDZOVANÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU PO OBLIČKOVEJ TRANSPLANTÁCII
  Rosenberger J., Beňa Ľ., Roland R.
 36. ZVÝŠENÁ INTRARENÁLNÍ EXPRESE CYTOKINŮ A CHEMOKINŮ: RIZIKO SELHÁNÍ TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
  Hřibová P., Lácha J., Volk HD., Kotsch K., Skibová J., Brabcová I., Vítko Š., Viklický O.
 37. SOLUBILNÍ CD30 A AKUTNÍ REJEKCE LEDVINOVÉHO ŠTĚPU
  Slavčev A.1, Honsová E.2, Lodererová A.2, Pavlová Y., Sajdlová H., Vítko Š., Skibová J., Stříž I., Viklický O.
 38. SÉROVÉ KONCENTRÁCIE VEGF U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY – MOŽNÝ PREDIKTOR TOXICITY CYKLOSPORÍNU
  Grandtnerová B., Laca Ľ., Ivanová J., Kubisz P.
 39. ASOCIÁCIA MEDZI GENETICKÝM POLYMORFIZMOM MDR-1 GÉNU A VÝSKYTOM AKÚTNEJ REJEKCIE U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  Grandtnerová B., Lasabová Z., Laca Ľ.
 40. VLIV POLYMORFIZMŮ V GENECH PRO CYTOKINY, CHEMOKINY A CHEMOKINOVÉ RECEPTORY NA OSUD TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
  Brabcová I., Hřibová P., Hyklová K., Lánská V., Bartošová K., Lácha J., Viklický O.
 41. IMUNOSUPRESE TROJKOMBINACÍ S TACROLIMEM S NEBO BEZ INDUKCE MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU: MULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ STUDIE U DĚTÍ PO TX LEDVINY
  Vondrák K., Grenda R., Watson AR., Janda J., Šimková E., Dušek J., Seeman T., Kreisinger J., Dvořák P. jménem the European Multicentre Tacrolimus Study Group
 42. PLAZMAFERÉZA VERSUS PLAZMAFERÉZA A INTRAVENÓZNÍ IMUNOGLOBULINY V LÉČBĚ AKUTNÍ HUMORÁLNÍ REJEKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
  Slatinská J., Lyerová L., Vítko Š., Viklický O.
 43. INDUKCE POLYKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ATG-FRESENIUS (ATG-F) U PŘÍJEMCŮ TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY VE VYSOKÉM IMUNOLOGICKÉM RIZIKU
  Viklický O., Lyerová L., Bartošová K., Slatinská J., Vavřinová H., Levora J., Teplan V., Vítko Š.
 44. DVĚ DÁVKY DACLIZUMABU ELIMINUJÍ VÝSKYT AKUTNÍ REJEKCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY OD ŽIJÍCÍHO DÁRCE
  Bartošová K., Brůžková I., Vítko Š., Viklický O.
 45. MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ ISCHEMICKOREPERFUZNÍHO SYNDROMU U TRANSPLANTOVANÝCH LEDVIN
  Třeška V., Moláček J., Kobr J., Reischig T., Racek J., Hes O.
 46. HLAVNÍ PŘÍČINOU ODMÍTNUTÍ POTENCIÁLNÍCH DÁRCŮ JIŽ NENÍ PROBLÉM POTVRZENÍ DIAGNÓZY SMRTI MOZKU DLE ZÁKONA
  Pokorná E., Laudátová R., Vítko Š.
 47. NĚKTERÉ MOŽNOSTI OCHRANY LEDVINY PŘED ISCHEMICKO-REPERFUSNÍM POŠKOZENÍM
  Kuntscher V., Třeška V., Kobr J., Racek J., Hes O., Kormunda S.
 48. DÁRCE S NEBIJÍCÍM SRDCEM, MULTI-MONITORACE LEDVIN A PŘEŽITÍ ŠTĚPŮ
  Hasman D., Třeška V., Kuntscher V., Reischig T., Hes O., Trefil L., Bosman R.
 49. NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ODBĚREM TENKÉHO STŘEVA OD LIDSKÉHO DÁRCE
  Baláž P., Kudla M., Lodererová A., Oliverius M., Adamec M.
 50. DÁRCE S NEBIJÍCÍM SRDCEM
  Třeška V.
 51. KVALITA ŽIVOTA RECIPIENTA KADAVERÓZNEJ OBLIČKY V ZÁVISLOSTI OD FAKTOROV DARCU
  Rosenberger J., Príhodová L.
 52. ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO ROZVOJ RENÁLNÍ DYSFUNKCE PO TRANSPLANTACI SRDCE
  Hošková L., Viklický O., Málek I.1, Podzimková M., Hegarová M., Pirk J., Vítko Š., Kautzner J.
 53. VÝSLEDKY PROGRAMU TRANSPLANTACE SRDCE V IKEM
  Pirk J., Málek I., Hošková L., Dorazilová Z., Podzimková M., Kočandrle V., Fabián J., Firt P., Březina A., Pavel P., Pokorná E.
 54. DIABETES MELLITUS PO TRANSPLANTACI SRDCE
  Bedáňová H., Petrikovits E., Nečas J., Pavelčíková H.1, Studeník P., Kužmová I., Ondrášek J., Černý J.
 55. KARDIOVASKULÁRNA MORBIDITA PO TRANSPLANTÁCII SRDCA
  Štefanková I., Goncalvesová E., Lesný P., Luknár M., Fabián J.
 56. BEZPEČNOST A ÚČINNOST KOMBINOVANÉ LÉČBY ATORVASTATINEM A TACROLIMEM U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  Dufková B., Málek I.
 57. INDUKČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI PLIC – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S DACLIZUMABEM A POROVNÁNÍ S ATG
  Lischke R., Šimonek J., Stolz A., Schützner J., Pafko P.
 58. MOŽNOSTI DETEKCE DÁRCOVSKÉ DNA V PLASMĚ U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  Vymětalová Y., Bohuslavová R., Hubáček J., Kocík M., Málek I.

 

Abstrakta posterů – sekce lékařů

 1. EFFECT OF A NEW IMMUNOSUPPRESSANT FK778 IN A MODEL OF ACCELERATED RENAL INJURY IN HYPERTENSIVE RATS
  Bloudickova S., Rajnoch J., Lodererova A., Honsova E., Viklicky O.
 2. REZERVY V ODBEROVEJ AKTIVITE
  Miklušica J., Grandtnerova B., Laca Ľ., Adámik M.
 3. OBLIČKY OD MARGINÁLNYCH DARCOV – PODMIENKY ICH VYUŽITIA Laca Ľ., Grandtnerová B., Fani M., Miklušica J., Urdzík J.
  Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin
 4. POLYMORFISMUS V REGULAČNÍ ČÁSTI GENU PRO HEMOXYGENÁZU-1 JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR RENÁLNÍHO SELHÁNÍ
  Hubáček J.A., Bohuslavová R., Brabcová I., Hřibová P., Volk H.D.1, Viklický O.
 5. TECHNICAL ASPECTS OF KIR-GENOTYPING IN ORGAN AND STEM-CELLS TRANSPLANTATION.
  Pavlová Y., Slavčev A., Kolesár L.
 6. DYNAMIKA ZNAČENÍ LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ NANOPARTIKULEMI ŽELEZA
  Berková Z., Jirák D., Lodererová A., Zacharovová K., Kříž J., Girman P., Dovolilová E., Koblas T., Honsová E., Hájek M., Saudek F.
 7. IZOLACE A CHARAKTERIZACE CXCR-4 POZITIVNÍCH PANKREATICKÝCH BUNĚK
  Koblas T., Zacharovová K., Girman P., Berková Z., Mindlová M., Kříž J., Dovolilová E., Saudek F.
 8. EPITELOIDNÍ HEMANGIOENDOTELIOM JAKO MÉNĚ OBVYKLÁ INDIKACE K TRANSPLANTACI JATER
  Šperl J., Fraňková S., Trunečka P., Špičák J., Adamec M., Vítko Š.
 9. ČASNÉ CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE PO TRANSPLANTACI JATER
  Kočík M., Adamec M., Janoušek L., Oliverius M., Trunečka P.
 10. HAGEMANOVA CHOROBA (DEFICIT KOAGULAČNÍHO FAKTORU XII) ZÍSKANÁ S TRANSPLANTACÍ JATER
  Pagáčová L., Kočík M., Trunečka P., Fraňková S., Salaj P., Malíková I., Charvát J.
 11. TRANSPLANTACE JATER A NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ
  Ondrášek J., Piler P., Černý J., Ostřížek T., Ondrůšková O.
 12. TRANSFUZNÍ LÉČBA U PACIENTŮ S TRANSPLANTACÍ JATER NESHODNÝCH V AB0 SYSTÉMU
  Pagáčová L., Trunečka P., Šperl J., Poulová P., Písačka M., Charvát J.
 13. TRANSPLANTACE JATER PRO AKUTNÍ SELHÁNÍ NA PODKLADĚ BUDD-CHIARIHO SYNDROMU VE SPOJENÍ S OTRAVOU ŽAMPIONEM AGARICUS XANTHODERMA
  Oliverius M., Janoušek L., Petrášek J., Adamec M.
 14. DE NOVO VZNIKLÉ MALIGNÍ NÁDORY U PACIENTŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI JATER
  Poulová P., Trunečka P., Šperl J., Honsová E., Morávková L., Kozák T., Adamec M.
 15. ETIOLOGIE TĚŽKÉ PNEUMONIE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Levora J., Němcová D., Vavřinová H., Lyerová L., Teplan V., Viklický O.
 16. JE PROTEINOVÝ METABOLISMUS NECHIRURGICKÝ FAKTOR VZNIKU LYMFOKÉLY PO TRANSPLANTACI LEDVINY?
  Pacovský J., Hyšpler R., Navrátil P., Broďák M., Baker Kh.
 17. HYPERTENZE A DYSLIPIDEMIE JAKO NEJČASTĚJŠÍ RIZIKOVÉ FAKTORY U PŘÍJEMCŮ LEDVIN PO TRANSPLANTACI
  Teplan V., Stříbrná J., Bürgelová M., Hanzal V., Štollová M., Vítko Š.
 18. KARCINOM TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY. INCIDENTÁLNÍ NÁLEZ. KAZUISTIKA
  Holub L., Pacovský J., Navrátil P., Podhola M.
 19. PŘEŽÍVÁNÍ CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY – PILOTNÍ DATA
  Fixa P., Dusilová Sulková S., Kulhánková H., Sirčeková Z., Zahradník J., Navrátil P.
 20. NAŠE ZKUŠENOSTI S PŘÍMOU DETEKCÍ CYTOMEGALOVIRU
  Fajfr M., Förstl M., Štěpánová V., Plíšková L., Navrátil P., Fixa P., Fajfrová J.
 21. KOINFEKCE CMV A TBC U PACIENTA PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Svobodová M., Förstl M., Štěpánová V., Buchta V., Navrátil P., Fixa P.
 22. KORONÁRNÍ KALCIFIKAČNÍ SKÓRE U PŘÍJEMCŮ TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
  Bubeníček P., Kautznerová D., Teplan V., Sotorník I., Látová I., Berdníková H., Vítko Š.
 23. SUBKLINICKÉ AKUTNÍ REJEKCE V PROTOKOLÁRNÍ BIOPSII 3 MĚSÍCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Matl I., Viklický O., Honsová E., Bartošová K., Lánská V.
 24. REKURENCE FSGS V TRANSPLANTOVANÉ LEDVINĚ – ZKUŠENOSTI S IMUNOADSORPCÍ U DĚTÍ
  Šimková E., Vondrák K., Dušek J., Kreisinger J., Dvořák P., Seeman T., Fencl F., Janda J.
 25. PERSISTUJÍCÍ HYPERPARATHYREÓZA U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Al-Jabry S., Zadražil J., Krejčí K., Horčička V.jr., Bachleda P.
 26. SCREENING HLA PROTILÁTEK I.TŘÍDY U ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI LEDVIN
  Malušková A., Černá B., Paulišková M., Barešová J., Kolářová S., Čermáková Z.
 27. PRIESKUM INFORMOVANOSTI LAICKEJ VEREJNOSTI O PRÁVNYCH A ETICKÝCH ASPEKTOCH TRANSPLANTÁCII OBLIČIEK
  Gulášová I., Breza J.ml., Bujdák P., Breza J.st.
 28. HYPERTENZE A FUNKCE RENÁLNÍHO ŠTĚPU 1 ROK PO TRANSPLANTACI LEDVINY – JSOU UKAZATELI DLOUHODOBÉ PROGNÓZY?
  Sobotová D.
 29. ETICKE ASPEKTY TRANSPLANTACIE OBLICIEK OD PRIBUZNEHO DARCU
  Gulášová I., Breza J.ml., Brutenič J., Breza J.st.
 30. PROGRAM VÝMENY OBLIČIEK – VYUŽITIE KOMBINATORICKEJ OPTIMALIZÁCIE A TEÓRIE HIER
  Cechlárová K., Beňa Ľ., Lacko V., Žežula I.
 31. NÍZKOKAPACITNÝ MOČOVÝ MECHÚR A JEHO REHABILITÁCIA PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  Brutenič J., Žilinská Z., Bujdák P., Breza J.
 32. TRANSPLANTÁCIE OBLIČIEK OD ŽIVÝCH DARCOV-SKÚSENOSTI JEDNÉHO CENTRA
  Baláž V., Hampl F., Lacková E.
 33. CHIRURGIE TRANSPLANTACÍ LEDVIN A JEJICH KOMPLIKACÍ
  Mátl J., Mejzlík V., Hováth V., Fila P.
 34. KADAVERÓZNA PRÍBUZENSKÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY – KAZUISTIKA
  Beňa Ľ., Kaťuchová J., Sihotský V., Rosenberger J.
 35. POTREBY PACIENTOV PRED A PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY OD PRÍBUZNÉHO DARCU
  Gulášová I., Breza J. ml., Žilinská Z., Breza J. st.
 36. NEIMUNOLOGICKÉ DARCOVSKÉ FAKTORY A ICH SÚVIS S ROZVOJOM FUNKCIE OBLIČKY PO TRANSPLANTÁCII – 10-ROČNÁ ANALÝZA KADAVERÓZNYCH TRANSPLANTÁCIÍ
  Beňa Ľ., Merjavý P., Žežula I.
 37. PRÍBUZENSKÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY U 4,5-ROČNÉHO CHLAPCA S TERMINÁLNYM ZLYHANÍM OBLIČIEK NA PODKLADE OBŠTRUKČNEJ UROPATIE – KAZUISTIKA
  Dluholucký M., Lacková E., Hampl F., Baláž V.
 38. CIEVNE ÚPRAVY PRI TRANSPLANTÁCII OBLIČIEK
  Kaťuchová J., Bober J., Frankovičová M., Závacký P., Sihotský V., Blažejová J., Kubíková M., Roland R.1, Beňa Ľ.
 39. VLIV GENOVÉHO POLYMORFIZMU PRO SYNTÁZU OXIDU DUSNATÉHO NA ROZVOJ KORONÁRNÍ NEMOCI SRDEČNÍHO ŠTĚPU
  Kocík M., Málek I., Hubáček J., Janek B., Kolesár L., Slavčev A., Pirk J.
 40. TRANSPLANTACE SRDCE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS
  Lukášová M.
 41. SWITCH NA TACROLIMUS U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  Špinarová L., Hude P., Krejčí J., Pavelčíková H., Vítovec J., Černý J.
 42. TELMISARTAN A METABOLICKÝ SYNDRÓM PO TRANSPLANTÁCII SRDCA
  Luknár M., Goncalvesová E., Fabián J.
 43. PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY NONKOMPLIANCIE U PACIENTOV S POKROČILÝM SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM
  Nôtová P., Goncalvesová E., Štefanková I., Fabián J.
 44. SIROLIMUS-NOVÁ MOŽNOST IMUNOSUPRESE PŘI RENÁLNÍ DYSFUNKCI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE?
  Hude P., Špinarová L., Krejčí J., Pavelčíková H., Černý J., Sirotková A.
 45. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ DĚTÍ PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI V BRNĚ: DESETILETÁ ZKUŠENOST
  Ošmerová M., Černý J., Němec P., Sirotková A., Šreflová R., Nečas J., Kovalová S.
 46. CIRKULAČNÉ POMERY PO TRANSPLANTÁCII SRDCA
  Lesný P., Goncalvesová E., Luknár M., Štefanková I., Fabián J.
 47. POUŽITÍ SIROLIMU V LÉČBĚ PACIENTA PO TRANSPLANTACI SRDCE S OPAKOVANÝMI TĚŽKÝMI REJEKCEMI, KAZUISTIKA
  Podzimková M., Málek I., Viklický O.
 48. MANAŽEMENT DOSPELÉHO MUŽA S DEFEKTOM KOMOROVÉHO SEPTA A EISENMENGEROVÝM SYNDRÓMOM
  Fabián J., Goncalvesová E., Hájková M., Lesný P.
 49. THE ROLE OF NON-SPECIFIC IMMUNITY CELLS AND INOS IN MURINE CORNEAL GRAFTS IN EARLY PHASES AFTER TRANSPLANTATION VERSUS REJECTION TIME: COMPARISON OF TACROLIMUS, MYCOPHENOLATE MOFETIL AND AMINOGUANIDINE EFFECTS.
  Bysterská P., Svozílková P., Farghali H.
 50. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCE PRVOKEM TOXOPLASMA GONDII S PŘÍPADOVOU STUDIÍ AKUTNÍ MOZKOVÉ TOXOPLAZMÓZY U PACIENTA PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI PROGENITOROVÝCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ
  Förstl M., Čermáková Z., Plíšková L., Bolehovská R., Prášil P., Slováček L., Cibičková L., Voxová B.
 51. ÚLOHA KOORDINAČNÍHO STŘEDISKA TRANSPLANTACÍ (KST) V PROGRAMU ODBĚRU A TRANSPLANTACÍ BUNĚK A TKÁNÍ
  Šaršaňová M., Holcát M., Stárková D., Havranová D., Kuchynka P., Měřička P., Kubeš R., Špatenka J.

 

Abstrakta přednášek – sekce sester

 1. HISTORIE A SOUČASNOST TRANSPLANTOLOGIE
  Kolářová M., Homolková V.1
 2. KOORDINACE ODBĚRŮ ORGÁNŮ PO LEGISLATIVNÍ STRÁNCE
  Grofová M.
 3. SCINTIGRAFIE JAKO METODA PRVNÍ VOLBY V DIAGNOSTICE SMRTI MOZKU, PÉČE O DÁRCE ORGÁNŮ NA ARO
  Palánová V., Lesáková M., Dostálová L.
 4. ÚSPĚŠNÁ TRANSPLANTACE LEDVIN OD DÁRKYNĚ NA MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPOŘE
  Fidrmucová M., Pokorná E., Vítko Š.
 5. VZDÁLENÉ ODBĚRY PLIC Z POHLEDU SÁLOVÉ SESTRY
  Krejčová Z., Lukášová J., Špatenková E., Volánková M., Habrmanová A., Krejčová J., Lischke R., Šimonek J., Pafko P., Špatenka J.
 6. VLIV VELIKOSTI ČEKACÍ LISTINY NA TRANSPLANTACI PLIC NA MOŽNOSTI VYUŽITÍ POTENCIÁLNÍCH DÁRCŮ PLIC
  Krejčová J., Habrmanová A., Pokladníková I., Lischke R., Šimonek J., Davidová R., Pafko P., Špatenka J.
 7. KONCEPCE PÉČE O PACIENTY PO TRANSPLANTACI PLIC
  Pokladníková I., Přibylová P., Jungová L., Štěpánková J., Heřtová J., Turišinová K., Balátová L., Sládková V., Skálová J., Otipková M., Danč L.
 8. TECHNIKA TRANSPLANTACE SRDCE
  Kubrová R., Maříková I., Skoutajanová A., Chládková I.
 9. PÉČE O PACIENTY PO TRANSPLANTACI JATER
  Sýkorová P., Šindelářová M.
 10. DOMINO TRANSPLANTACE JATER
  Hnízdilová J., Přichystal J., Pokorná E.
 11. PRVNÍ KOMBINOVANÁ TRANSPLANTACE SRDCE, JATER A LEDVINY
  Kužmová I., Telecká L.
 12. CO VÍ PACIENT ZAŘAZENÝ DO ČEKACÍ LISTINY O TRANSPLANTACI LEDVINY?
  Homolková V., Kolářová M.1
 13. OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Šimandlová H., Štruncová M.
 14. ZKŘÍŽENÁ TRANSPLANTACE LEDVIN
  Brůžková I., Pokorná E., Vítko Š.
 15. LYMFOKÉLA PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  Plecháčková S.
 16. JAK VNÍMAJÍ TRANSPLANTOVANÍ PACIENTI SVŮJ NOVÝ ORGÁN
  Wagnerová E., Smutná S., Kužmová I.
 17. TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ V IKEM
  Číhalová E.
 18. KONTROLA CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY PREEMPTIVNÍ LÉČBOU VALGANCICLOVIREM
  Kučerová G., Körberová M., Fantová B., Žaloudková D., Reischig T.
 19. MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ METODY A JEJICH VYUŽITÍ V TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNĚ
  Hyklová K.1, Hřibová P.1, Brabcová I.1, Viklický O.1,2

 

Abstrakta posterů – sekce sester

 1. TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ – HISTORIE A SOUČASNOST
  Číhalová E.
 2. ETICKÉ ASPEKTY ODBERU ORGÁNOV
  Gulášová I.
 3. ETICKÉ ASPEKTY UPLATŇOVANÉ V PERIOPERAČNEJ STAROSTLIVOSTI
  Gulášová I.
 4. MANAŽMENT PRÁCE SESTRY NA OPERAČNEJ SÁLE
  Gulášová I.
 5. MANAŽMENT POOPERAČNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
  Gulášová I.
 6. HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM – INDIKACE K TX JATER
  Šindelářová M., Oliverius M.

 

Abstrakta přednášek – satelitní sympózia

 1. SYMPHONY – THE LANDMARK STUDY (RESULTS FROM THE LARGEST RANDOMIZED PROSPECTIVE STUDY IN DE NOVO KIDNEY TRANSPLANTATION
  Ekberg H.
 2. SEVERE DIARRHEA IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS (RESULTS OF THE DIDACT STUDY)
  Maes B.D.
 3. INDIRECT EFFECTS OF CMV (ACUTE REJECTION, DIABETES MELLITUS, PTLD, ATHEROSCLEROSIS)
  Reischig T.
 4. MŮŽEME SE VZDÁT INHIBITORŮ KALCINEURINU?
  Kreis H.A.
 5. SOUČASNÉ MÍSTO INHIBITORŮ KALCINEURINU V KLINICKÉ IMUNOSUPRESI
  Vanrenterghem Y.Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI