ZASLAT HESLO

10. – 12. září 2008 – Vysoké Tatry, Starý Smokovec

Původní termín od 17.9. do 20.9.2008 byl rozhodnutím ČTS a STS přesunut z důvodu souběhu termínů s jinou akcí.

Informace o kongresu:

Konferenční abstrakta 2008

Abstrakta přednášek – sekce lékařů

 1. ODBEROVÁ A TRANSPLANTAČNÁ AKTIVITA V SR 2007
  D. Kuba, Z. Žilinská, E. Lacková, B. Grandtnerová, Ľ. Beňa, Z. Džupinková
 2. ETIKA TRANSPLANTÁCIÍ – GLOBÁLNA A KONSENZUÁLNA?
  R. Roland
 3. VÝSLEDKY TRANSPLANTACÍ LEDVIN U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
  J. Špatenka, T. Seeman, J. Dušek, P. Dvořák, J. Morávek, L. Zeman, J. Burkert, K. Vondrák, V. Mixa, J. Feber, J. Janda
 4. TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY – EXISTUJE ROZDIEL MEDZI NERÓMSKOU A RÓMSKOU POPULÁCIOU?
  E. Lacková, A. Mazúchová, J. Šváč
 5. PROFILY INTRARENÁLNÍ EXPRESE GENŮ PRO MARKERY ZÁNĚTU A TKÁŇOVÉHO POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU ČASNÉ PROTILÁTKAMI ZPROSTŘEDKOVANÉ REJEKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY A JEJICH PROGNOSTICKÝ VÝZNAM
  O. Viklický, P.Hřibová, J. Slatinská, E. Honsová, K. Bartošová, H.D.Volk
 6. STANOVENIE MRNA GRANZÝMU B, PERFORÍNU, FASL A COXP3 V BUNKÁCH MOČU U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  Z. Žilinská, E. Bandžuchová, E. Bilčíková, M. Chrastina, D. Kuba
 7. VPLYV POLYMORFIZMU ANGIOTENZINOGÉN (AGT) M235T GENOTYPU A INZERČNÉHO/ DELEČNÉHO POLYMORFIZMU PRE ANGIOTENZÍN KONVERTUJÚCI ENZÝM (ACE) NA METABOLIZMUS GLUKÓZY U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  B. Grandtnerová, M. Križanová 1Transplantačné centrum MFN, Martin, Ústav molekulárnej biológie, SAV Bratislava
 8. PRVNÍ ZKUŠENOSTI SE SOUPRAVOU XM-ONE PRO TRANSPLANTACE LEDVIN OD žIJÍCÍCH DÁRCŮ
  Y. Pavlova, L. Kolesár, O. Viklický, M. Bürgelová, I. Stříž, A. Slavčev
 9. TRANSPLANTÁCIE OBLIČIEK OD DARCOV S ROZŠÍRENÝMI KRITÉRIAMI – NAŠE SKÚSENOSTI
  M. Chrastina, Z. Žilinská, B. Rychlý, P. Bujdák, J. Breza
 10. TRANSPLANTACE LEDVIN ZE ŽIVÝCH DÁRCŮ V IKEM
  S. Bloudíčková, K. Bartošová, E. Pokorná, I. Brůžková, M. Kudla, L. Janoušek, M. Adamec, Š. Vítko, M. Bürgelová, O. Viklický
 11. JE PO TRANSPLANTACI LEDVINY VÝHODNĚJŠÍ SUBSTITUCE JEDNODUCHÝM NEBO BALANCOVANÝM KRYSTALOIDNÍM ROZTOKEM?
  V. Kuntscher, V. Třeška, T. Reischig, B. Čertík, J. Křižan, R. Šulc, J. Moláček, M. Čechura
 12. LOKALIZACE ZDROJE POTRANSPLANTAČNÍ LYMFOKÉLY POMOCÍ ENZYMOVÉ ANALÝZY JEJÍHO OBSAHU
  J. Pacovský, R. Hyšpler, P. Navrátil, A. Tichá
 13. INFEKCE MOČOVÝCH CEST PO TRANSPLANTACI LEDVIN U DĚTÍ – STUDIE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VE DVOU CENTRECH
  J. Špatenka, J. Feber, T. Seeman, K. Matoušovic, L. Zeman, H. Wong, B. Chaudry, J. Dušek, J. Morávek, J. Janda, P. Geier, N. Barrowman, L. Guerra, 14M. Leonard, J. Burkert
 14. VZTAH CYTOMEGALOVIROVÉ (CMV) VIRÉMIE K SUBKLINICKÉ AKUTNÍ REJEKCI (SCR) A INTERSTICIÁLNÍ FIBRÓZE A ATROFII TUBULŮ (IF/TA) PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  T. Reischig, P. Jindra, O. Hes, M. Bouda, S. Kormunda, V. Třeška
 15. VLIV PŘÍTOMNOSTI BK VIROVÉ REPLIKACE NA PROFIL IMUNITNÍ ODPOVĚDI V TRANSPLANTOVANÉ LEDVINĚ
  E. Novotná, I. Brabcová, Š. Bandúr, P. Hřibová, J. Skibová, O. Viklický
 16. NÍZKÁ PREVALENCE A INCIDENCE BK-VIRÉMIE A VIRURIE U PACIENTŮ PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI LEDVINY A PANKREATU V IKEM
  M. Mindlová, P. Bouček, T. Jedináková, F. Saudek, K. Lipár, M. Adamec, E. Honsová, L. Voska, H.H. Hirsch
 17. SUBKLINICKÁ TOXICITA KALCINEURINOVÝCH INHIBITORŮ V OPAKOVANÝCH PROTOKOLÁRNÍCH BIOPSIÍCH TRANSPLANTOVANÝCH LEDVIN: NEZÁVISLÝ RIZIKOVÝ FAKTOR ROZVOJE INTERSTICIÁLNÍ FIBRÓZY A TUBULÁRNÍ ATROFIE ŠTĚPU
  K. Krejčí, J. Zadražil, T. Tichý, S. Al-Jabry, V. Horčička jr., M. Hrubý, P. Štrebl, P. Bachleda
 18. KOŽNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI LEDVIN
  P. Cetkovská, H. Ulíková, M. Kumpová, T. Reischig
 19. LÉČBA CHRONICKÉ HEPATITIDY C U KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY
  J. Šperl, S. Fraňková, , J. Petrášek, , P. Trunečka, J. Špičák, M. Bürgelová, O. Viklický
 20. TRANSPLANTÁCIE TKANÍV A BUNIEK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO SVETLE NOVEJ LEGISLATÍVY
  J. Koller
 21. JSME PŘIPRAVENI AKCEPTOVAT EVROPSKÝ STANDARD KVALITY PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ?
  P. Měřička, H. Straková, P. Navrátil, M. Grofová, M. Bláha
 22. TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK V SR
  M. Mistrík , J. Horáková, J. Hudeček, J. Lakota, I. Markuljak, S. Palašthy, E. Tóthová
 23. EUROCORD-SLOVAKIA: VEREJNÝ REGISTER A BANKA PUPOČNÍKOVEJ KRVI NA SLOVENSKU
  M. Kubeš, Z. Hamid, M. Polonská
 24. SÚČASNÝ STAV POZNANIA A TERAPEUTICKÉHO POUžITIA AUTOLÓGNYCH MEZENCHÝMOVÝCH STROMÁLNYCH BUNIEK
  J. Rosocha, 2P. Cibur, V. Čížková, D. Holovská, D. Harvanová, H. Kostelná, L. Lehocká, L. Bobák, D. Bačenková, E. Tóthová, G. Varga, G. Vaško
 25. VÝZNAM KONTINUÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ A MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ HLADINY ATMOSFÉRICKÉHO KYSLÍKU V KRYOBANKÁCH
  P. Měřička, M. Lain, J. Dvořák, P. Schustr, M. Vinš, L. Štěrba
 26. EUSTITE INSPECTION GUIDELINES
  D. Fehily, J. Kurz, F. Teskrat, T. Hornez, J. Koller, C. Del Vecchio, A. Nanni Costa
 27. THE EUSTITE PROJECT: VIGILANCE AND SURVEILLANCE
  G. Spiteri, L. Noel, E. Porta, G. Garrido, M. Alvarez, R. Matesanz, S. Sullivan, K. Martiniere, A. Deguerra, R. de Vries, R. Tedder, P.Ljungman, T.Montag-Lessing, J.Koller, D.Brankov, C.Del Vecchio, F.Bariani, D. Fehily, A. Nanni Costa
 28. CERTIFIKAČNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV TKANIVOVÝCH ZARIADENÍ NA SLOVENSKU
  V. Jarabinská, J. Dragúňová, J. Koller
 29. REKONSTRUKCE TĚLA PO ODBĚRU TKÁŇOVÝCH TRANSPLANTÁTŮ
  B. Kubešová, J. Karkoška, L. Křen
 30. 10 ROKOV AUTOLÓGNYCH TRANSPLANTÁCIÍ PERIFÉRNYCH KMEŇOVÝCH BUNIEK (ATPKB) NA KLINIKE HEMATOLÓGIE A ONKOHEMATOLÓGIE V KOŠICIACH
  N. Štecová, E. Tóthová, M. Fričová, T. Guman, A. Kafková, M. Hlebašková, V. Takáč, M. Surová, E. Švorcová, I. Duľová
 31. TRANSPLANTATION FOR PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA. A SINGLE CENTER EXPERIENCES
  E. Tóthová, N. Štecová, A. Kafková, T. Guman, M. Fričová, I. Duľová
 32. ANALÝZA FENOTYPU A RASTOVÝCH VLASTNOSTÍ MEZENCHYMOVÝCH BUNIEK DERIVOVANÝCH Z KOSTNEJ DRENE
  D. Bačenková, J. Rosocha, L. Lehocká, V. Holovská, D. Harvanová
 33. NEHEMATOLOGICKÉ INDIKACE TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY
  P. Kobylka, M. Chochola
 34. MŮŽE BANKA KARDIOVASKULÁRNÍ TKÁNĚ „USPĚT“ V KONKURENCI KOMERČNÍCH VÝROBCŮ PROTÉZ SRDEČNÍCH CHLOPNÍ?
  J. Špatenka, A. Mokráček, J. Burkert, J. Vojáček, A. Habrmanová, J. Krejčová, P. Kobylka, K. Matoušovic
 35. INTEGRACE BANKY SRDEČNÍCH CHLOPNÍ ZAJIŠŤUJE POTŘEBU KARDIOCHIRURGŮ ČESKÉ REPUBLIKY
  A. Habrmanová, J. Krejčová, J. Burkert, T. Tláskal, P. Kobylka, A. Mokráček, J. Vojáček, J. Špatenka
 36. ROGRAM TRANSPLANTACE CÉV: 10 LET ZKUŠENOSTÍ
  I. Matia, 1M. Adamec, L. Janoušek, K. Lipár, T. Marada, D. Klein, P. Baláž, O. Viklický
 37. TRANSPLANTÁCIA KMEŇOVÝCH BUNIEK KOSTNEJ DRENE V LIEČBE KRITICKEJ KONČATINOVEJ ISCHÉMIE (CLI)
  R. Talapková, I. Šinák, L. Laca, Ľ. HLinka, J. Hudeček, P. Kubisz
 38. ČINNOSŤ A PERSPEKTÍVY LABORATÓRIA PRE DIAGNOSTIKU NEPLODNOSTI A BANKY SPERMIÍ PRI ZDRUžENEJ TKANIVOVEJ BANKE LF UPJŠ A FN LP V KOŠICIACH
  L. Bobák, L. Lehocká, J. Rosocha, V. Kraus, M. Hrivňák
 39. POČTY ENDOTELOVÝCH BUNĚK V SOUVISLOSTI S PŘÍČINOU SMRTI DÁRCE ROHOVKY
  M. Netuková, J. Šach, Y. Urbanová, P. Kuchynka
 40. NEŽIADUCE REAKCIE ROHOVKOVÝCH ŠTEPOV Z OČNEJ BANKY ZDRUŽENEJ TKANIVOVEJ BANKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE
  H. Kostelná, J. Rosocha
 41. LIEČBA ŤAŽKÝCH POLEPTANÍN OKA TRANSPLANTÁCIOU ROHOVKY A KMEŇOVÝCH LIMBÁLNYCH BUNIEK
  A. Černák, J. Dragúňová, J. Koller
 42. KULTIVOVANÉ LIMBÁLNE BUNKY A BUNKY MUKOZÁLNEHO EPITELIA PRE POTREBY OFTALMOLÓGIE
  J. Dragúňová, A. Černák, J. Koller
 43. PŘÍPRAVA A POUžITÍ MENISKÁLNÍCH TRANSPLANTÁTŮ
  J. Karkoška, B. Kubešová, D. Špirka, R.Hart
 44. CHONDROCYTY V KOMBINÁCII S KOLAGÉN-HYALURÓNOVOU MEMBRÁNOU A FIBRÍNOVÝM LEPIDLOM PRE LIEČBU CHONDRÁLNYCH DEFEKTOV KRÁLIKOV
  D. Harvanová, J. Rosocha, D. Bačenková, D. Bakoš, R. Švihla, G. Vaško, S. Horňák, V. Ledecký
 45. SKÚSENOSTI S KULTIVÁCIOU KERATINOCYTOV
  J. Dragúňová, D. Kevická, V. Jarabinská, J. Koller
 46. VYUŽITIE KULTIVOVANÝCH KERATINOCYTOV V TERAPII POPÁLENÍN
  D. Kevická, J. Dragúňová, J. Koller
 47. TRANSPLANTÁCIE SRDCA NA SLOVENSKU – OD EXPERIMENTOV PO 108 PACIENTOV
  J. Fabián
 48. VLIV PLICNÍ HYPERTENZE NA ČASNOU HEMODYNAMIKU, MORBIDITU A MORTALITU PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  H. Bedáňová, J. Černý, J. Ondrášek, P. Studeník, E. Petrikovits, D. Vršanský, P. Pavlík, P. Němec
 49. PROGRAM MECHANICKÝCH SRDEČNÍCH PODPOR V KARDIOCENTRU IKEM
  M. Hegarová, I. Netuka, J. Malý, I. Málek, J. Pirk
 50. HLA, MICA PROTILÁTKY A HGF V DIAGNOSTICE AKUTNÍ REJEKCE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  Y. Pavlova, I. Málek, L. Kolesár, J. Sochman, E. Honsová, A. Lodererová, A. Slavčev
 51. JE BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ KONVERZE Z KALCINEURINOVÝCH INHIBITORŮ NA SIROLIMUS U PACIENTŮ V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI SRDCE S RENÁLNÍ DYSFUNKCÍ
  P. Hude, L. Špinarová, J. Krejčí, H. Poloczková, E.Ozábalová, P. Němec, A. Sirotková
 52. DLHODOBÝ OSUD PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII SRDCA
  I. Šoóšová-Štefanková, E. Goncalvesová, P. Lesný, M. Luknár, P. Nôtová, J. Fabián
 53. KARDIOCHIRURGICKÝ VÝKON SOUČASNĚ S TRANSPLANTACÍ JATER NEBO LEDVINY – NAŠE ZKUŠENOSTI
  T. Ostřížek, J. Ondrášek, J. Černý, P. Studeník, V. Mejzlík
 54. VÝSLEDKY PROGRAMU TRANSPLANTACE PLIC V ČESKÉ REPUBLICE – 10 LET ZKUŠENOSTÍ
  R. Lischke, J. Šimonek, J. Pozniak, R. Davidová, L. Valentová, V. Bicek, M. Pelichovská, J. Schützner, J. Špatenka, P. Pafko
 55. TRANSPLANATCE JEDNOHO ORGÁNU DVĚMA PŘÍJEMCŮM
  P. Němec, H. Bedáňová
 56. OVLIVNĚNÍ AKUTNÍ REJEKCE PO TRANSPLANTACI TEPEN A ŽIL U POTKANŮ
  I. Matia, M. Varga, A. Lodererová, M. Adamec
 57. JEDINCI SE SMRTÍ MOZKU VHODNÍ K ODBĚRU ORGÁNŮ. VÝSLEDKY PROJEKTU TC IKEM, NADACE KARLA PAVLÍKA A KLINIKY ANESTÉZIE A RESUSCITACE FNKV
  E. Pokorná, M. Fric, P. Jánský, J. Pachl, Š. Vítko
 58. EXPERIMENTÁLNÍ MODEL ISCHEMICKO-REPERFUZNÍHO POŠKOZENÍ TRANSPLANTOVANÝCH LEDVIN Z NHBD. VÝZNAM INTRAVENÓZNÍ APLIKACE ANTIOXIDANCIÍ PŘED TRANSPLANTACÍ LEDVINY Z NHBD
  V. Třeška, J. Kobr, D. Hasman, V. Kuntscher, J. Racek, L. Trefil, T. Reischig, O. Hes
 59. N-ACETYLCYSTEÍN PODANÝ PRED MOZGOVOU PANANGIOGRAFIOU OVPLYVŇUJE FUNKCIU OBLIČIEK TRANSPLANTOVANÝCH OD MRŔTVYCH DARCOV
  J. Miklušica, B. Grandtnerová, Ľ. Laca, B. Palkoci
 60. PRENOS TEPLA V IZOLOVANEJ PEČENI – VÝZNAMNÝ FAKTOR VIABILITY PEČENE PO NORMOTERMICKEJ REPERFÚZII
  1A. Kebis, M. Kukan, D. Kuba, E. Mališ, P. Grančič, E. Bandžuchová, C. Mišľanová, J. Jakubovský
 61. KONZERVACE LEDVINY POMOCÍ TLM (TWO LAYER METHOD) V EXPERIMENTU NA LABORATORNÍCH POTKANECH
  T. Marada, K. Zacharovová, E.Vávrová, F. Saudek
 62. TRANSPLANTACE JATER U VIROVÝCH HEPATITID
  P. Studeník, V. Mejzlík, M. Kuman, J. Ondrášek, P. Piler, T. Ostřížek, J. Černý, P. Němec
 63. BILIÁRNÍ KOMPLIKACE U 500 NÁSLEDNÝCH TRANSPLANTACÍ JATER
  J. Špičák , M. Adamec, P. Štirand, P. Drastich, H. Filipová, J. Peregrin, M. Oliverius, L. Janoušek, J. Šperl, S. Fraňková, M. Ryska, F. Bělina, Š. Vítko, P. Trunečka
 64. REDUKOVANÝ ŠTĚP PRO DĚTSKOU TRANSPLANTACI JATER
  M.Oliverius, M.Adamec, L. Janoušek, P.Trunečka
 65. VLIV FPSA (FRAKCIONOVÁ PLAZMATICKÁ SEPARACE A ADSORPCE) NA MARKERY ZÁNĚTU U AKUTNÍHO SELHÁNÍ JATER
  M. Ročeň, E. Kieslichová, P. Vychodil, D. Merta, Y. Pavlova, P. Trunečka, M. Adamec
 66. TRANSPLANTACE JATER U HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU
  V. Mejzlík, P. Studeník, J. Ondrášek, P. Piler, M. Kuman, P. Němec
 67. INCIDENTNĚ ZJIŠTĚNÝ HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM NEMUSÍ VŽDY ZNAMENAT PŘÍZNIVOU PROGNÓZU
  P. Trunečka, M. Adamec, M. Oliverius, L. Janoušek, E. Kieslichová, E. Honsová, V. Lánská, J. Peregrin, J. Špičák, L. Morávková, J. Malý
 68. ŽILNÍ DRENÁŽ TRANSPLANTOVANÝCH JATER – VÝVOJ CHIRURGICKÉ TECHNIKY
  M. Adamec
 69. AUTOMATICKÁ DETEKCE A KVANTIFIKACE TRANSPLANTOVANÝCH PANKREATICKÝCH OSTRŮVKŮ ZOBRAZENÝCH POMOCÍ MRI
  1J. Kříž, D. Jirák, M. Strzelecki, D.J.G. White, P.J. Foster
 70. KLINICKÝ PROGRAM TRANSPLANTACÍ LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ V IKEM
  L. Pektorová, P. Girman, M. Mindlová, Z. Berková, K. Zacharovová, V. Bobek, E. Vávrová, T. Koblas, E. Dovolilová, F. Saudek
 71. DIFERENCIACE PANKREATICKÝCH DUKTÁLNÍCH PROGENITORŮ NA INZULÍN PRODUKUJÍCÍ BETA BUŇKY
  T. Koblas, K. Zacharovová, P. Girman, Z. Berková, L. Pektorová, M. Mindlová, E. Dovolilová, F. Saudek

Abstrakta přednášek – sekce sester

 1. TRANSPLANTACE JATER
  V. Ráztočná, H. Šuranská
 2. TRANSPLANTACE JATER v IKEM, OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
  M. Pěnkavová, P. Sýkorová
 3. AKUTNI JATERNI SELHANI
  H. Dvořáčková, K. Vaitová
 4. KAZUISTIKA PACIENTA S OTRAVOU HOUBAMI
  D. Krátka, H. Podlesáková
 5. CO ZNAMENÁ TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM PRO ORGANIZACI PRÁCE NA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLECH (COS)
  N. Mocková, L. Bělinová, V. Bělská, R. Melicharová, A. Habrmanová, J. Krejčová, E. Špatenková, P. Šebestová
 6. ORGANIZACE VZDÁLENÉHO ODBĚRU A REDUKCE JATER PRO DĚTSKÉHO PŘÍJEMCE
  M. Horáčková, J. Hnízdilová, V. Daňková, L. Morávková, L. Janoušek, E. Pokorná, P. Trunečka
 7. TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ V IKEM – TECHNIKA IZOLACE
  E. Dovolilová, P. Girman, Z. Berková, K. Zacharovová, T. Koblas, L. Pektorová, M. Mindlová, E. Vávrová, V. Bobek, F. Saudek
 8. TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ
  V. Bobek, P. Girman, K. Zacharovová, T. Koblas, Z. Berková, L. Pektorová, E. Dovolilová, E. Vávrová, M. Mindlová, F. Saudek
 9. 25 LET TRANSPLANTACÍ PANKREATU V IKEM POHLEDEM ADMINISTRÁTORA S VYUŽITÍM MOŽNOSTÍ PROGRAMU PATS
  E. Číhalová
 10. TRANSPLANTACE A SVĚDCI JEHOVOVI ODBĚR DĚTSKÝCH LEDVIN EN-BLOCK
  D. Štefanová
 11. HODNOTENIE COMPLIANCE PACIENTA S FARMAKOTERAPIOU PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY
  E. Jurčáková
 12. COMPLIANCE NEMOCNÝCH S IMUNOSUPRESIVNÍ LÉČBOU PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  M. Kolářová, H. Lužová, A. Čechová
 13. EDUKACE PACIENTA PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  H. Maňásková, V. Homolková
 14. INDIVIDUALIZOVANÁ NUTRIČNÍ PÉČE U TRANSPLANTOVANÝCH NEMOCNÝCH
  O. Mengerová, V. Teplan, K. Vaitová
 15. KALCIFYLAXIA U DIALYZOVANÝCH A TRANSPLANTOVANÝCH PACIENTOV
  A. Knappová, Ľ. Herčútová
 16. TRANSPLANTACE LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ V ROCE 2007 V IKEM. ZKŘÍŽENÁ TRANSPLANTACE
  I. Brůžková, K. Bartošová, E. Pokorná, Š. Vítko, O.Viklický
 17. DIALÝZA – AKO OŠETROVATEĽSKÝ PROBLÉM U PACIENTA PO TRANSPLANTÁCII
  J. Híčiková
 18. MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI O PACIENTA PRED TRANSPLANTÁCIOU SRDCA (HTX)
  M. Šmátralová, Z. Obuchová, R. Rudincová, Z. Šebová
 19. MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI O PACIENTA PO TRANSPLANTÁCII SRDCA
  Z. Šebová, M. Šmátralová, Z. Obuchová, R. Rudincová
 20. TRANSPLANTACE SRDCE OD DÁRCE PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI
  I. Kužmová, J. Rutarová, J. Geržová
 21. PŘÍJEMCE SRDCE JAKO ZEMŘELÝ DÁRCE ORGÁNŮ ANEB TRANSPLANTACE JEDNOHO SRDCE DVĚMA PŘÍJEMCŮM
  J. Hnízdilová, I. Brůžková, L. Riedlbauchová, E. Pokorná
 22. PRVNÍ TRANSPLANTACE SRDCE A PLIC EN BLOC V ČESKÉ REPUBLICE. VÝZNAMNÁ ROLE SPOLUPRÁCE DÁRCOVSKÉ NEMOCNICE
  E. Pokorná, I. Maříková, J. Hnízdilová
 23. PÉČĚ O NEMOCNÉ PO TRANSPLANTACI PLIC
  P. Přibylová, M. Dusilová, K. Šinknerová, J. Růžencová, J. Štěpánková, J. Heřtová, L. Danč, L. Jungová, M. Otipková, P. Beranová, Š. Ziková, I. Pokladníková, R. Lischke, J. Šimonek, T. Šormová, J. Špatenka
 24. TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ ŽÍLY
  D. Lánová, M. Šedivá, K. Syrovátková
 25. TĚHOTENSTVÍ PO TRANSPLANTACI ORGÁNŮ
  E. Wagnerová, H. Slavíková, J. Rutarová
 26. NÁZORY STREDNÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU NA ODDELENIACH ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY K PROBLEMATIKE DARCOVSTVA A TRANSPLANTÁCIE ORGÁNOV
  M. Popovič, Ľ. Beňa, J. Rosenberger
 27. PROBLEMATIKA KONTAMINACE PŘI ODBĚRU MUSKULOSKELETÁLNÍCH TKÁNÍ
  D. Špirka, M. Skokanová, J. Karkoška, B. Kubešová Tkáňová banka FN Brno

Abstrakta posterů – sekce lékařů

 1. B-LYMFOCYTOVÝ CROSS-MATCH PRED TRANSPLANTÁCIOU OBLIČKY
  S. Chreňová
 2. ÚSPEŠNÁ NÁHODNÁ ABO INKOMPATIBILNÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIčKY OD MŔTVEHO DARCU. KAZUISTIKA
  Z. Žilinská, M. Chrastina, B. Trebatický, Z. Kizeková, J. Breza
 3. BOLA STENÓZA RENÁLNEJ ARTÉRIE TRANSPLANTOVANEJ OBLIčKY PRÍčINOU PROTRAHOVANEJ HUMORÁLNEJ REJEKCIE? – KAZUISTIKA
  M. Chrastina, Z. Žilinská, I. Vulev, J. Maďarič, B. Rychlý, Z. Kizeková, J. Breza
 4. CHRONICKÁ HUMORÁLNÍ REJEKCE, ZKUŚENOSTI NAŚEHO CENTRA
  J. Slatinská, L. Voska, M. Bürgelová, A. Slavčev, O. Viklický
 5. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ADVAGRAFEM PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  O. Viklický, M. Bürgelová, J. Slatinská, V. Hanzal, M. Urbanová, S. Bloudíčková, J. Štěpánková, T. Vychodilová
 6. LIMITOVANÉ DÁVKOVANIE DACLIZUMABU A MONITOROVANIE CD25 LYMFOCYTOV
  B. Grandtnerová, N. Mäčková, J. Petrisková, K. Macháleková, Ľ. Laca
 7. OXIDAčNÍ STRES V čASNÉM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI KADAVEROZNÍ LEDVINY, VLIV IMUNOSUPRESE
  P. Štrebl, J. Zadražil, V. Horčička, K. Krejčí, J. Vostálová, M. Kajabová
 8. PORUCHY CIRKADIÁLNÍHO RYTMU KREVNÍHO TLAKU ZÁVISÍ NA POUŽITÉ IMUNOSUPRESI
  M. Bürgelová, J. Slatinská, T. Vychodilová, O. Viklický
 9. HYDRONEFRÓZA TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY A ZKUŠENOSTI S JEJÍM ŘEŠENÍM
  P. Navrátil, J. Pacovský, P. Fixa, M. Broďák, M. Romžová
 10. SYNDRÓM DEFICITU TESTOSTERÓNU U PACIENTOV V CHRONICKEJ RENÁLNEJ INSUFICIENCII
  J. Breza, st., J. Fillo, Z. Žilinská, P. Bujdák, J. Breza, ml., M. Chrastina
 11. NÍZKO-KAPACITNÝ MOčOVÝ MECHÚR A JEHO REHABILITÁCIA PO TRANSPLANTÁCII OBLIčKY
  J. Breza, ml., J. Brutenič, Z. Žilinská, P. Bujdák, M. Chrastina, J. Breza, st.
 12. LYMPHOCELE FORMATION RISK INDEX – LABORATORNÍ STANOVENÍ METABOLICKÉHO RIZIKA VZNIKU LYMFOKÉLY PO TRANSPLANTACI LEDVIN
  J. Pacovský, R. Hyšpler, P. Navrátil, P. Fixa, M. Broďák
 13. NÁHODNÝ PEROPERAčNÝ NÁLEZ TUMORŮ NA VLASTNÍ LEDVINĚ U TRANSPLANTOVANÝCH PACIENTŮ
  M. Romžová, P. Navrátil, J. Pacovský, I. Novák
 14. TRANSPLANTACE A PENÍZE
  P.Pafko
 15. PRIESKUM INFORMOVANOSTI LAICKEJ A ODBORNEJ VEREJNOSTI K PROBLEMATIKE ODBEROV A TRANSPLANTÁCIE OBLIčIEK
  J.Breza, ml., I. Gulášová, J. Breza, st.
 16. ETICKÉ PROBLÉMY TRANSPLANTÁCIÍ OBLIčIEK OD ŽIJÚCICH DARCOV
  J. Breza, ml., I. Gulášová, J. Breza, st.
 17. PROGRAM VÝMENY OBLIčIEK – MODELOVANIE MOŽNÝCH KONFLIKTOV A OVEROVANIE OčAKÁVANEJ EFEKTIVITY. AKO MÔŽE POMÔCŤ MATEMATIKA ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY?
  Ľ. Beňa, K. Cechlárová, V. Lacko, I. Žežula
 18. SYSTÉMOVÉ OCHORENIA SPOJIVA A TRANSPLANTÁCIA OBLIčKY – SÚBOR KAZUISTÍK
  Ľ. Beňa, D. Telepková, B. Grejtovská, R. Roland
 19. NEIMUNOLOGICKÉ FAKTORY DARCU A FUNKCIA OBLIčKY PO TRANSPLANTÁCII
  Ľ. Beňa, J. Rosenberger, I. Žežula, P. Závacký
 20. FAKTORY SPOJENÉ S NEDOSTATOčNOU SPOLUPRÁCOU PACIENTA PO TRANSPLANTÁCII OBLIčKY
  J. Rosenberger, L. Príhodová, I. Nagyová, M. Majerníková, R. Roland, J. P. van Dijk
 21. KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV ROK PO TRANSPLANTÁCII OBLIčKY JE ZÁVISLÁ OD ZMENY FUNKCIE ŠTEPU
  M. Majerníková, J. Rosenberger, L. Príhodová, I. Nagyová, R. Roland, JP van Dijk
 22. KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S PŘEŽÍVÁNÍM LEDVINNÝCH ŠTĚPŮ OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ V INTERVALU 5LET
  M. Romžová, I. Novák, P. Navrátil, J. Pacovský, L. Holub
 23. SLEDOVANIE DETSKÝCH PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCÍI OBLIčKY NA NAŠOM PRACOVISKU
  Z. Kizekova, O. Ćerveňová, Z. Źilinská, J. Breza
 24. PRÍBUZENSKÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIčKY U 4,5-ROčNÉHO CHLAPCA S TERMINÁLNYM ZLYHANÍM OBLIčIEK NA PODKLADE OBŠTRUKčNEJ UROPATIE – KAZUISTIKA
  M. Dluholucký, E. Lacková F. Hampl, V. Baláž
 25. PENTOSIDIN A ASYMETRICKÝ DIMETYLARGININ: ZVÝŠENÉ KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO U OBÉZNÍCH NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  1V. Teplan, 1O. Marečková, 2J. Racek, 1M. Štollová
 26. JAKOU ROLI HRAJÍ MATRIX METALOPROTEINÁZY U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY ?
  O. Marečková, V. Teplan, M. Kalousová, T. Zíma, D. Lecian
 27. POLYMORFISMUS V REGULAčNÍ čÁSTI GENU PRO FTO U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  J.A. Hubáček, R. Bohuslavová, L. Kuthanová, I. Brabcová, P. Hřibová, E. Novotná, O. Viklický
 28. FETUIN-A- REAKTANT AKUTNÍ FÁZE V čASNÉM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  M. Urbanová, M. Kalousová, T. Zima, J. Skibová, P. Bubeníček, O. Viklický
 29. OSTEOPROTEGERIN A VASKULÁRNÍ KALCIFIKACE U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  P. Bubeníček
 30. PARVOVIRUS B-19 JAKO PŘÍčINA ZÁVAŽNÉ ANEMIE U PACIENTA PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  M. Kubišová, S. Dusilová Sulková, P. Navrátil, P. Žák, V. Štěpánová, M. Svobodová
 31. MONITORING IMUNOSUPRESÍVNYCH LÁTOK U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCIIOBLIčIEK NA ODDELENÍ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE VO FNLP KOŠICE ZA ROK
  J. Fargašová, R. Roland, B. Grejtovská, Ľ. Beňa, Z. Kalászová, H. Kossuthová, Z. Klobušníková, S. Niezgodská
 32. BNP A MÍRA HYPERVENTILACE PŘI ZÁTĚŽI JAKO PREDIKÁTORY PROGNÓZY U KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE SRDCE
  I. Málek, M. Hegarová, A. Jabor
 33. BEZPEčNOST A ÚčINNOST KOMBINOVANÉ LÉčBY ATORVASTATINEM A TACROLIMEM U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  B. Dufková, I. Málek
 34. PŘÍNOS ODDÁLENÉ TRANSPLANTACE LEDVINY U PACIENTA PO TX SRDCE
  L. Hošková, I. Málek, O. Viklický, M. Bürgelová, M. Podzimková, M. Hegarová, J. Pirk, Š. Vítko, J. Kautzner
 35. KVALITA ŽIVOTA PO TRANSPLANTÁCII SRDCA – DESAŤ ROKOV EXISTENCIE TRANSPLANTAčNÉHO PROGRAMU
  P. Nôtová, E. Goncalvesová, P. Lesný, M. Luknár, I. Šoóšová-Štefánková, J. Fabián
 36. SÉRIE KOMPLIKACÍ POZDNÍHO OBDOBÍ PO SRDEčNÍ TRANSPLANTACI – KAZUISTIKA
  J. Krejčí, L. Špinarová, P. Hude, L. Groch, J. Vítovec, P. Němec, A. Sirotková
 37. POSTIŽENÍ SRDCE TOXOPLASMOU GONDII PO TRANSPLANTACI SRDCE – KAZUISTIKA
  T. Gazdič, Y. Vymětalová, M. Podzimková, M. Kment, I. Málek
 38. EMBOLIE DO ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR U PACIENTA PO TRANSPLANTACI SRDCE
  B. Dufková, D. Klein, I. Málek, Y. Vymětalová, M. Adamec
 39. SRDEčNÍ TRANSPLANTACE U DĚTÍ S RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIÍ
  M. Ošmerová, J. Nečas, P. Malík, R. Šreflová, P. Němec
 40. PŘEŽITÍ PO TRANSPLANTACI U PACIENTŮ S CYSTICKOU FIBRÓZOU INFIKOVANÝCH BURKHOLDERIA CEPACEA
  J. Simonek, R. Lischke, J. Pozniak, J. Špatenka, P. Pafko
 41. PERIOPERAčNÍ ZMĚNY RENÁLNÍCH FUNKCÍ PŘI TRANSPLANTACI JATER
  E. Kieslichová, O. Schück, P. Trunečka, J. Granátová, P. Vychodil, J. Smrčková
 42. RENÁLNÍ FUNKCE PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI JATER A LEDVINY
  P. Vychodil, D. Merta. E. Kieslichová
 43. ORTHOTOPICKÁ TRANSPLANTACE JATER PRO POLYCYSTÓZU – VÝSLEDKY 1995
  S. Fraňková, J. Šperl, J. Špičák, M. Adamec, P. Trunečka
 44. CHIRURGICKÉ ASPEKTY TRANSPLANTÁCIE PEčENE – SKÚSENOSTI Z TC BANSKÁ BYSTRICA
  F. Hampl, M. Adamec, P. Kothaj, J. Janek, R. Kminiak, R. Kunda
 45. EXTRAPERITONEÁLNÍ TRANSPLANTACE PANKREATU SE SYSTÉMOVOU – ENTERÁLNÍ DRENÁŽÍ: čASNÉ CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE A VÝSLEDKY
  M. Kočík, K. Lipár, M. Adamec, L. Janoušek, F. Saudek, P. Bouček
 46. ULTRASTRUKTURNÍ SLEDOVÁNÍ TRANSPLANTOVANÝCH LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ ZNAčENÝCH PARAMAGNETICKÝMI PARTIKULEMI
  K. Zacharovová, Z. Berková, V. Herynek, P. Girman, T. Koblas, L. Pektorová, E. Vávrová, M. Mindlová, E. Dovolilová, V. Bobek M. Vancová, J. Nebesářova, F. Saudek
 47. EUROPEAN UNION SYSTEM FOR THE STANDARDISATION OF TISSUE ESTABLISHMENT INSPECTION AND TRAINING OF INSPECTORS
  D. Fehily, J. Kurz, F. Teskrat, T. Hornez, J. Koller, C. Del Vecchio, A. Nanni Costa
 48. DIFERENCIAčNÝ POTENCIÁL HUMÁNNEJ MEZENCHÝMOVEJ STROMÁLNEJ BUNKY Z KOSTNEJ DRENE, PLODOVEJ VODY A Z TUKU
  V. Holovská, J. Rosocha, L. Lehocká, P. Cibur, L. Rosocha
 49. EURÓPSKY PROJEKT K ŠTANDARDOM A PRÍPRAVE INŚPEKTOROV PRE INŠPECIE TKANIVOVÝCH ZARIADENÍ – EUSTITE
  J.Koller1, J.Kurz, D.Brankov, T.Hornez, B.Loty, L.Noel, P.Costello, G.Garrido, M.Cox, F.Teskrat, A.Kaminski, M.Witton, D.Fehily, C. DelVecchio, P.diCiaccio, E.Porta, F.Bariani, A. Nanni Costa
 50. DARCOVSKÝ PROGRAM OčNEJ BANKY ZDRUŽENEJ TKANIVOVEJ BANKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE
  H. Kostelná, J. Rosocha, V. Vyhnálková
 51. VITRIFIKACE AMNIOVÉ MEMBRÁNY PRO TRANSPLANTACE V OčNÍM LÉKAŘSTVÍ – MODEL PRO VITRIFIKACI ROHOVKOVÝCH LAMEL.
  K.Jirsová, I. Krabcová, J. Bednár

Abstrakta posterů – sekce lékařů

 1. B-LYMFOCYTOVÝ CROSS-MATCH PRED TRANSPLANTÁCIOU OBLIČKY
  S. Chreňová
 2. ÚSPEŠNÁ NÁHODNÁ ABO INKOMPATIBILNÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIčKY OD MŔTVEHO DARCU. KAZUISTIKA
  Z. Žilinská, M. Chrastina, B. Trebatický, Z. Kizeková, J. Breza
 3. BOLA STENÓZA RENÁLNEJ ARTÉRIE TRANSPLANTOVANEJ OBLIčKY PRÍčINOU PROTRAHOVANEJ HUMORÁLNEJ REJEKCIE? – KAZUISTIKA
  M. Chrastina, Z. Žilinská, I. Vulev, J. Maďarič, B. Rychlý, Z. Kizeková, J. Breza
 4. CHRONICKÁ HUMORÁLNÍ REJEKCE, ZKUŚENOSTI NAŚEHO CENTRA
  J. Slatinská, L. Voska, M. Bürgelová, A. Slavčev, O. Viklický
 5. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ADVAGRAFEM PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  O. Viklický, M. Bürgelová, J. Slatinská, V. Hanzal, M. Urbanová, S. Bloudíčková, J. Štěpánková, T. Vychodilová
 6. LIMITOVANÉ DÁVKOVANIE DACLIZUMABU A MONITOROVANIE CD25 LYMFOCYTOV
  B. Grandtnerová, N. Mäčková, J. Petrisková, K. Macháleková, Ľ. Laca
 7. OXIDAčNÍ STRES V čASNÉM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI KADAVEROZNÍ LEDVINY, VLIV IMUNOSUPRESE
  P. Štrebl, J. Zadražil, V. Horčička, K. Krejčí, J. Vostálová, M. Kajabová
 8. PORUCHY CIRKADIÁLNÍHO RYTMU KREVNÍHO TLAKU ZÁVISÍ NA POUŽITÉ IMUNOSUPRESI
  M. Bürgelová, J. Slatinská, T. Vychodilová, O. Viklický
 9. HYDRONEFRÓZA TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY A ZKUŠENOSTI S JEJÍM ŘEŠENÍM
  P. Navrátil, J. Pacovský, P. Fixa, M. Broďák, M. Romžová
 10. SYNDRÓM DEFICITU TESTOSTERÓNU U PACIENTOV V CHRONICKEJ RENÁLNEJ INSUFICIENCII
  J. Breza, st., J. Fillo, Z. Žilinská, P. Bujdák, J. Breza, ml., M. Chrastina
 11. NÍZKO-KAPACITNÝ MOčOVÝ MECHÚR A JEHO REHABILITÁCIA PO TRANSPLANTÁCII OBLIčKY
  J. Breza, ml., J. Brutenič, Z. Žilinská, P. Bujdák, M. Chrastina, J. Breza, st.
 12. LYMPHOCELE FORMATION RISK INDEX – LABORATORNÍ STANOVENÍ METABOLICKÉHO RIZIKA VZNIKU LYMFOKÉLY PO TRANSPLANTACI LEDVIN
  J. Pacovský, R. Hyšpler, P. Navrátil, P. Fixa, M. Broďák
 13. NÁHODNÝ PEROPERAčNÝ NÁLEZ TUMORŮ NA VLASTNÍ LEDVINĚ U TRANSPLANTOVANÝCH PACIENTŮ
  M. Romžová, P. Navrátil, J. Pacovský, I. Novák
 14. TRANSPLANTACE A PENÍZE
  P.Pafko
 15. PRIESKUM INFORMOVANOSTI LAICKEJ A ODBORNEJ VEREJNOSTI K PROBLEMATIKE ODBEROV A TRANSPLANTÁCIE OBLIčIEK
  J.Breza, ml., I. Gulášová, J. Breza, st.
 16. ETICKÉ PROBLÉMY TRANSPLANTÁCIÍ OBLIčIEK OD ŽIJÚCICH DARCOV
  J. Breza, ml., I. Gulášová, J. Breza, st.
 17. PROGRAM VÝMENY OBLIčIEK – MODELOVANIE MOŽNÝCH KONFLIKTOV A OVEROVANIE OčAKÁVANEJ EFEKTIVITY. AKO MÔŽE POMÔCŤ MATEMATIKA ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY?
  Ľ. Beňa, K. Cechlárová, V. Lacko, I. Žežula
 18. SYSTÉMOVÉ OCHORENIA SPOJIVA A TRANSPLANTÁCIA OBLIčKY – SÚBOR KAZUISTÍK
  Ľ. Beňa, D. Telepková, B. Grejtovská, R. Roland
 19. NEIMUNOLOGICKÉ FAKTORY DARCU A FUNKCIA OBLIčKY PO TRANSPLANTÁCII
  Ľ. Beňa, J. Rosenberger, I. Žežula, P. Závacký
 20. FAKTORY SPOJENÉ S NEDOSTATOčNOU SPOLUPRÁCOU PACIENTA PO TRANSPLANTÁCII OBLIčKY
  J. Rosenberger, L. Príhodová, I. Nagyová, M. Majerníková, R. Roland, J. P. van Dijk
 21. KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV ROK PO TRANSPLANTÁCII OBLIčKY JE ZÁVISLÁ OD ZMENY FUNKCIE ŠTEPU
  M. Majerníková, J. Rosenberger, L. Príhodová, I. Nagyová, R. Roland, JP van Dijk
 22. KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S PŘEŽÍVÁNÍM LEDVINNÝCH ŠTĚPŮ OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ V INTERVALU 5LET
  M. Romžová, I. Novák, P. Navrátil, J. Pacovský, L. Holub
 23. SLEDOVANIE DETSKÝCH PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCÍI OBLIčKY NA NAŠOM PRACOVISKU
  Z. Kizekova, O. Ćerveňová, Z. Źilinská, J. Breza
 24. PRÍBUZENSKÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIčKY U 4,5-ROčNÉHO CHLAPCA S TERMINÁLNYM ZLYHANÍM OBLIčIEK NA PODKLADE OBŠTRUKčNEJ UROPATIE – KAZUISTIKA
  M. Dluholucký, E. Lacková F. Hampl, V. Baláž
 25. PENTOSIDIN A ASYMETRICKÝ DIMETYLARGININ: ZVÝŠENÉ KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO U OBÉZNÍCH NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  1V. Teplan, 1O. Marečková, 2J. Racek, 1M. Štollová
 26. JAKOU ROLI HRAJÍ MATRIX METALOPROTEINÁZY U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY ?
  O. Marečková, V. Teplan, M. Kalousová, T. Zíma, D. Lecian
 27. POLYMORFISMUS V REGULAčNÍ čÁSTI GENU PRO FTO U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  J.A. Hubáček, R. Bohuslavová, L. Kuthanová, I. Brabcová, P. Hřibová, E. Novotná, O. Viklický
 28. FETUIN-A- REAKTANT AKUTNÍ FÁZE V čASNÉM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  M. Urbanová, M. Kalousová, T. Zima, J. Skibová, P. Bubeníček, O. Viklický
 29. OSTEOPROTEGERIN A VASKULÁRNÍ KALCIFIKACE U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  P. Bubeníček
 30. PARVOVIRUS B-19 JAKO PŘÍčINA ZÁVAŽNÉ ANEMIE U PACIENTA PO TRANSPLANTACI LEDVINY
  M. Kubišová, S. Dusilová Sulková, P. Navrátil, P. Žák, V. Štěpánová, M. Svobodová
 31. MONITORING IMUNOSUPRESÍVNYCH LÁTOK U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCIIOBLIčIEK NA ODDELENÍ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE VO FNLP KOŠICE ZA ROK
  J. Fargašová, R. Roland, B. Grejtovská, Ľ. Beňa, Z. Kalászová, H. Kossuthová, Z. Klobušníková, S. Niezgodská
 32. BNP A MÍRA HYPERVENTILACE PŘI ZÁTĚŽI JAKO PREDIKÁTORY PROGNÓZY U KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE SRDCE
  I. Málek, M. Hegarová, A. Jabor
 33. BEZPEčNOST A ÚčINNOST KOMBINOVANÉ LÉčBY ATORVASTATINEM A TACROLIMEM U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
  B. Dufková, I. Málek
 34. PŘÍNOS ODDÁLENÉ TRANSPLANTACE LEDVINY U PACIENTA PO TX SRDCE
  L. Hošková, I. Málek, O. Viklický, M. Bürgelová, M. Podzimková, M. Hegarová, J. Pirk, Š. Vítko, J. Kautzner
 35. KVALITA ŽIVOTA PO TRANSPLANTÁCII SRDCA – DESAŤ ROKOV EXISTENCIE TRANSPLANTAčNÉHO PROGRAMU
  P. Nôtová, E. Goncalvesová, P. Lesný, M. Luknár, I. Šoóšová-Štefánková, J. Fabián
 36. SÉRIE KOMPLIKACÍ POZDNÍHO OBDOBÍ PO SRDEčNÍ TRANSPLANTACI – KAZUISTIKA
  J. Krejčí, L. Špinarová, P. Hude, L. Groch, J. Vítovec, P. Němec, A. Sirotková
 37. POSTIŽENÍ SRDCE TOXOPLASMOU GONDII PO TRANSPLANTACI SRDCE – KAZUISTIKA
  T. Gazdič, Y. Vymětalová, M. Podzimková, M. Kment, I. Málek
 38. EMBOLIE DO ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR U PACIENTA PO TRANSPLANTACI SRDCE
  B. Dufková, D. Klein, I. Málek, Y. Vymětalová, M. Adamec
 39. SRDEčNÍ TRANSPLANTACE U DĚTÍ S RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIÍ
  M. Ošmerová, J. Nečas, P. Malík, R. Šreflová, P. Němec
 40. PŘEŽITÍ PO TRANSPLANTACI U PACIENTŮ S CYSTICKOU FIBRÓZOU INFIKOVANÝCH BURKHOLDERIA CEPACEA
  J. Simonek, R. Lischke, J. Pozniak, J. Špatenka, P. Pafko
 41. PERIOPERAčNÍ ZMĚNY RENÁLNÍCH FUNKCÍ PŘI TRANSPLANTACI JATER
  E. Kieslichová, O. Schück, P. Trunečka, J. Granátová, P. Vychodil, J. Smrčková
 42. RENÁLNÍ FUNKCE PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI JATER A LEDVINY
  P. Vychodil, D. Merta. E. Kieslichová
 43. ORTHOTOPICKÁ TRANSPLANTACE JATER PRO POLYCYSTÓZU – VÝSLEDKY 1995
  S. Fraňková, J. Šperl, J. Špičák, M. Adamec, P. Trunečka
 44. CHIRURGICKÉ ASPEKTY TRANSPLANTÁCIE PEčENE – SKÚSENOSTI Z TC BANSKÁ BYSTRICA
  F. Hampl, M. Adamec, P. Kothaj, J. Janek, R. Kminiak, R. Kunda
 45. EXTRAPERITONEÁLNÍ TRANSPLANTACE PANKREATU SE SYSTÉMOVOU – ENTERÁLNÍ DRENÁŽÍ: čASNÉ CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE A VÝSLEDKY
  M. Kočík, K. Lipár, M. Adamec, L. Janoušek, F. Saudek, P. Bouček
 46. ULTRASTRUKTURNÍ SLEDOVÁNÍ TRANSPLANTOVANÝCH LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ ZNAčENÝCH PARAMAGNETICKÝMI PARTIKULEMI
  K. Zacharovová, Z. Berková, V. Herynek, P. Girman, T. Koblas, L. Pektorová, E. Vávrová, M. Mindlová, E. Dovolilová, V. Bobek M. Vancová, J. Nebesářova, F. Saudek
 47. EUROPEAN UNION SYSTEM FOR THE STANDARDISATION OF TISSUE ESTABLISHMENT INSPECTION AND TRAINING OF INSPECTORS
  D. Fehily, J. Kurz, F. Teskrat, T. Hornez, J. Koller, C. Del Vecchio, A. Nanni Costa
 48. DIFERENCIAčNÝ POTENCIÁL HUMÁNNEJ MEZENCHÝMOVEJ STROMÁLNEJ BUNKY Z KOSTNEJ DRENE, PLODOVEJ VODY A Z TUKU
  V. Holovská, J. Rosocha, L. Lehocká, P. Cibur, L. Rosocha
 49. EURÓPSKY PROJEKT K ŠTANDARDOM A PRÍPRAVE INŚPEKTOROV PRE INŠPECIE TKANIVOVÝCH ZARIADENÍ – EUSTITE
  J.Koller1, J.Kurz, D.Brankov, T.Hornez, B.Loty, L.Noel, P.Costello, G.Garrido, M.Cox, F.Teskrat, A.Kaminski, M.Witton, D.Fehily, C. DelVecchio, P.diCiaccio, E.Porta, F.Bariani, A. Nanni Costa
 50. DARCOVSKÝ PROGRAM OčNEJ BANKY ZDRUŽENEJ TKANIVOVEJ BANKY UPJŠ LF A FNLP KOŠICE
  H. Kostelná, J. Rosocha, V. Vyhnálková
 51. VITRIFIKACE AMNIOVÉ MEMBRÁNY PRO TRANSPLANTACE V OčNÍM LÉKAŘSTVÍ – MODEL PRO VITRIFIKACI ROHOVKOVÝCH LAMEL.
  K.Jirsová, I. Krabcová, J. Bednár

 

 
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI