ZASLAT HESLO

I. interní klinika
https://www.fnplzen.cz/1ik
https://1ik.fnplzen.cz/

Chirurgická klinika
https://www.fnplzen.cz/chk
https://www.fnplzen.cz/kliniky/chk/

 

FN Plzeň
Alej svobody 80
304 60 Plzeň

  • Přednosta: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (email: treska@fnplzen.cz)
  • Zástupce přednosty TC: prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph. D.
  • Vedoucí odd. cévní a tx chirurgie: doc. MUDr. Bohuslav Čertík, Ph. D.
  • Koordinátoři: MUDr. Lukáš Kielberger, Ph. D. a MUDr. Marek Hluchý

Transplantační centrum FN Plzeň nabízí:

  1. výborné výsledky transplantací ledvin
  2. program transplantací živých dárců
  3. preemptivní transplantace ze živých a zemřelých dárců
  4. program transplantací ledvin od dárců s nebijícím srdcem
  5. velmi krátkou dobu čekání na transplantaci

Vážení a milí přátelé,
.

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

prof. MUDr.
Vladislav Třeška,
DrSc.

dovolte mi, abych za celý kolektiv lékařů, kteří se zabývají transplantacemi ledvin ve Fakultní nemocnici v Plzni, Vás stručně informovat o historii, současnosti a budoucnosti transplantačního centra Fakultní nemocnice v Plzni.
Transplantace ledvin v Plzni byly zahájeny v roce 1972, kdy byla poprvé úspěšně transplantovaná ledvina nemocnému v chronické renální insuficienci. Od té doby jsme do konce roku 2018 transplantovali celkem 904 ledvin, z toho od živých dárců 37, od dárců s nebijícím srdcem (DCD – program byl zahájen v roce 2002) 41 a dárců se smrti mozku (DBD) 826 ledvin. Uskutečnili jsme 52 preemptivních transplantací ledvin (program zahájen v roce 2005). Plzeňské TC má spádovou oblast 875 tisíc obyvatel.
Díky zavedení nových postupů jak v oblasti imunosupresivní léčby, tak v oblasti techniky odběrů ledvin a jejich transplantací se od roku 1972 výsledky transplantací ledvin trvale zlepšovaly. V současné době jsou výsledky plzeňského transplantačního centra srovnatelné s výsledky našich i zahraničních center, která se zabývají transplantací ledvin. Pětileté přežívání funkčních štěpů se pohybuje kolem 90%. V průběhu let došlo rovněž k významnému zkrácení doby, kdy nemocný čeká na transplantaci. V současnosti tzv. střední čekací doba je 3,8 měsíců a patří k nejkratším mezi transplantačními centry v České republice.
Plzeňské transplantační centrum bylo první v České republice, které zahájilo v roce 2002 program transplantací ledvin z tzv. dárců s nebijícím srdcem (DCD). Jedná se o program, který byl ověřen v řadě zahraničních transplantačních center. Dlouhodobé výsledky transplantací ledvin z DCD jsou srovnatelné s výsledky transplantací ledvin odebraných z jiných dárců. V poslední době se rovněž podařilo rozšířit program transplantací ledvin od živých dárců a program tzv. preemptivních transplantací, kde dlouhodobé výsledky funkce štěpů jsou velmi kvalitní. Preemptivní transplantace ledvin, tedy transplantace ledviny ještě před zahájením dialyzační léčby, je považována za nejlepší možnou léčebnou strategii pro pacienty s pokročilým selháním ledvin.

Transplantační centrum FN Plzeň

Nemocní, kteří jsou přijímáni k transplantaci ledvin, jsou hospitalizováni v příjemném prostředí chirurgické a I. interní kliniky a pečuje o ně tým vysoce erudovaných lékařů a sester. Po propuštění pacientů z hospitalizace se následně o ně starají specialisté pro transplantační medicínu z I. interní kliniky. Výsledkem této péče o transplantované nemocné je velmi dobrá dlouhodobá funkce transplantovaných ledvin a především vysoce kvalitní život transplantovaných nemocných, kteří se vrací do běžného společenského a pracovního života. Není výjimkou, že někteří z nich jsou aktivními špičkovými sportovci.
Úkolem našeho transplantačního centra do budoucna je dále zvýšit počet transplantovaných nemocných a tím trvale snižovat počet nemocných v čekací listině na transplantaci ledviny. U živých dárců budeme dále posilovat roli miniinvazivní chirurgie při odběru ledviny.
Vážení a milí přátelé, jsem plně přesvědčen o tom, že plzeňské transplantační centrum patří k předním transplantačním centrům v České republice, která se zabývají transplantací ledvin. Jako přednosta transplantačního centra jsem velmi rád, že mohu vysoce specializované služby našeho zdravotnického personálu nabídnout a poskytnout nemocným v chronické renální insuficienci tak, aby po transplantaci ledvin se opět vrátili do plně hodnotného života, což je naším hlavním společným cílem.

.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

 

Další informace o Transplantačním centru Fakultní nemocnice v Plzni:

prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph. D.
transplantační nefrolog, I. interní klinika
Zde prezentace ke stažení >>
Vysledky_TC-Plzen_web-CTS

 
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI