ZASLAT HESLO

Fakultní nemocnice Hradec Králové
(https://https://www.fnhk.cz/

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové 5

Vedoucí transplantačního centra:Transplantační centrum při Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Igor Guňka, Ph. D.
E-mail:  igor.gunka@fnhk.cz
Telefon: 495 833 675
.

Hlavní koordinátor RTC:
Malgorzata Grofová, CETC
E-mail: grofova@fnhk.cz

.

Koordinační mobil: 602 116 496

.

Transplantační tým:

koordinační mobil: 602 116 496

Transplantační centrum při Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec KrálovéTransplantační centrum (RTC) při Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové je jedním ze 7 transplantačních center v České republice. Jako jediné z center je ustanoveno při urologické klinice, do které je organicky začleněno. RTC zajišťuje odběry orgánů a transplantace ledviny pro celý východočeský region a Českou Lípu (přibližně 1,25 mil. obyvatel). V RTC se provádějí transplantace ledviny a odběry všech orgánů k další transplantaci. Specializací RTC jsou transplantace ledvin s anomáliemi močových cest, které centrum přebírá z celé České republiky. Ledviny k transplantaci jsou získávány od dárců žijících nebo dárců kadaverózních s potvrzenou smrtí mozku. Získání přístroje pro kontinuální perfúzi a konzervaci ledvin určených k transplantaci umožnilo koncem roku 2005 zahájit projekt „Dárci orgánů s nebijícím srdcem“ (tzv. NHBD). RTC dále pracuje na vědeckých projektech, zapojuje se do mnoha mezinárodních studií, zvláště na poli imunosuprese a urologické problematiky transplantací ledvin.

Transplantační centrum při Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec KrálovéPozice RTC ve Fakultní nemocnici je definována jako „Mezioborové Centrum“ („MC“) a jeho vedoucím je MUDr. Pavel Navrátil, CSc.. Úkolem RTC jako „MC“ je koordinovat práci všech zainteresovaných subjektů FN na transplantačním programu. K hlavním spolupracovníkům v péči o transplantované pacienty patří Hemodialyzační středisko Kliniky gerontologické a metabolické (GMK) pod vedením MUDr. Petra Fixu, CSc., který je také zástupcem vedoucího RTC. Dále nefrologické oddělení GMK, které vede prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. V oblasti získávání dárců orgánů je to Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny pod vedením přednosty Doc. MUDr. Vladimíra Černého PhD., FCCM. O perfúzi a konzervaci orgánů pečuje orgánová banka Tkáňové ústředny pod vedením MUDr. Pavla Měřičky, PhD.

Transplantační centrum při Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec KrálovéCentrum dále spolupracuje s vasografickým oddělením Radiologické kliniky pod vedením prof. MUDr. Antonína Krajiny, CSc., Oddělením nukleární medicíny pod vedením primáře MUDr. Ing. Jaroslava Vižďi, Ústavem klinické mikrobiologie ve spolupráci s primářem MUDr. Miroslavem Förstlem, PhD., s laboratoří transplantační imunologie Transfúzního oddělení pod vedením RNDr. Bohuslavy Jílkové a v neposlední řadě se na spolupráci podílí i Finderlandův ústav patologie, kde konzultační činnost zabezpečují MUDr. Eva Šimáková a MUDr. Miroslav Podhola.

Historie RTC se datuje rokem 1978, kdy bylo centrum oficiálně ustanoveno vyhláškou MZ ČSR. Transplantace se však prováděly sporadicky již od roku 1961 – první transplantace byla v centru provedena 26.11.1961.

Transplantační centrum při Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec KrálovéV péči RTC je v současnosti zhruba 350 pacientů po transplantaci ledviny, počet transplantací se koncem roku 2006 přiblížil k 900. Ročně se provádí kolem 45 transplantací. Maximum bylo dosaženo v roce 1997 (67 transplantací).

Zpět
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI