ZASLAT HESLO

Valná hromada ČTS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

.

jak jste jistě zaregistrovali, nebyla od doby zvolení nového výboru ČTS svolána Valná hromada ČTS, která se má dle Stanov společnosti scházet každé 2 roky.

Důvodem byla a jsou omezení na prezenční setkávání v době covidové pandémie. Výbor ČTS se tímto problémem  zabýval dne 26.4.2021 a bylo rozhodnuto uskutečnit Valnou hromadu společnosti při nejbližší větší prezenční konferenci pořádané pod záštitou ČTS, pokud to epidemiologická situace dovolí. Takovou akcí by měla být konference  pořádaná TC v Olomouci u příležitosti 1 000 transplantovaných ledvin, se kterou počítáme na podzim tohoto roku.

Děkuji Vám za pochopení

S pozdravy

.

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Předseda České transplantační společnosti

 
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI