ZASLAT HESLO

VII. český transplantační kongres s mezinárodní účastí

Ve dnech 15. – 16. 10. 2018 proběhl VII. český transplantační kongres s mezinárodní účastí. Kongres proběhl v NH Hotelu v Olomouci.

Program kongresu tvořilo 8 odborných sekcí. Samostatná byla sekce zahraničních přednášejících a sesterská sekce.   Bylo předneseno 61 sdělení, které se týkaly širokého spektra témat transplantační medicíny. V rámci kongresu proběhla dvě firemní symposia (Astellas Pharma a Chiesi).

Čestné členství v ČTS bylo uděleno MUDr. Pavlu Navrátilovi, CSc. a MUDr. Pavlu Měřičkovi, Ph.D.

Během kongresu proběhla valná hromada ČTS, která přijala zprávu o činnosti společnosti, a byl představen nový výbor ČTS, který byl zvolen pro následující čtyřleté volební období.

Program kongresu umožnil setkání odborníků nejenom transplantační medicíny, přednášky a diskuse umožnily aktualizovat současné problémy a poznatky v transplantační medicíně nejenom na úrovni vědecko-výzkumné práce, ale také na úrovni každodenní medicínské praxe.

Dovolte mi, abych poděkoval všem přednášejícím, účastníkům a organizátorům za hladký průběh kongresu. Současně chci poděkovat všem sponzorům a vystavovatelům za podporu kongresu.Generální partner

ASTELLAS

Stříbrný partner

CHIESI

Bronzový partner

TAKEDA