ZASLAT HESLO

Udělení “Ceny za nejlepší publikaci v roce 2017”

„Cena za nejlepší publikaci v roce 2017“ byla udělena doc. MUDr. Tomáši Reischigovi, Ph.D. za článek:

 

Reischig T, Kacer M, Hruba P, Jindra P, Hes O, Lysak D, Bouda M, Viklicky O. The impact of viral load and time to onset of cytomegalovirus replication on long-term graft survival after kidney transplantation. Antivir Ther 2017, 22(6):503-513.
//Impact Factor = 2.594//

Stručný souhrn:

Autoři v prospektivní studii u pacientů po transplantaci ledviny hodnotili vliv virové nálože u asymptomatické cytomegalovirové (CMV) virémie na dlouhodobé přežití štěpu a výskyt pokročilých forem fibrózy štěpu v pozdní protokolární biopsii. Prevence cytomegalovirové nemoci byla podávána u všech pacientů buď ve formě profylaxe (valganciclovir nebo valacyclovir) nebo preemptivní léčby. V průběhu 1. roku vznikla CMV virémie u 57% (102/180) pacientů, u 20% se jednalo o CMV virémii s významnou virovou náloží (nad 2000 IU/ml). Pomocí multivariační analýzy byla CMV virémie identifikována jako nezávislý rizikový faktor selhání štěpu s více 3násobným zvýšením rizika. Analýza zohledňující výši virové nálože prokázala signifikantní riziko selhání štěpu pouze u CMV virémie s významnou virovou náloží (téměř 8mi násobné zvýšení rizika), naopak CMV virémie s nízkou virovou náloží přežití štěpu negativně neovlivnila. Zahrnutí doby vzniku CMV virémie (časná versus pozdní) přineslo obdobné výsledky. Incidence pokročilých forem fibrózy štěpu nebyla CMV virémií ovlivněna. Výsledky studie prokazují bezpečnost CMV virémie s nízkou virovou náloží. Naopak u významné CMV virové nálože dochází k nárůstu ztrát štěpu v pozdním období. CMV preventivní režimy je nutné cílit nejen na zabránění vzniku CMV nemoci ale i CMV virémie s virovou náloží přesahující 2000 IU/ml.

 Generální partner

ASTELLAS

Stříbrný partner

CHIESI

Bronzový partner

TAKEDA