ZASLAT HESLO

Udělení “Ceny za nejlepší publikaci v roce 2016”

„Cena za nejlepší publikaci v roce 2016“ byla udělena doc. MUDr. Karlu Krejčímu, Ph.D. za článek:

Krejci K, Zadrazil J, Lackova E, Zilinska Z, Roland R, Dedinska I. Clinical experience of conversion from cyclosporine to tacrolimus prolonged-release in stabilized kidney transplant patients.

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Sep;160(3):407-11. doi: 10.5507/bp.2016.026. Epub 2016 May 12.

Stručný souhrn:
V multicentrické klinické studii autoři popisují zkušenosti s konverzí z cyklosporinu na tacrolimus s prodlouženým uvolňováním. Zatímco existuje velké množství dat hodnotících konverzi z cyklosporinu na tacrolimus s okamžitým uvolňováním, doposud byla publikována jen jedna klinická studie hodnotící podobnou konverzi na tacrolimus s prodlouženým uvolňováním a nebylo prezentováno žádné sdělení, hodnotící výsledky takovéto konverze v běžné klinické praxi. Vyhodnocením dat bylo prokázáno, že konverze byla bezpečná, pacienty dobře tolerovaná a byla spojena s významným poklesem nežádoucích účinků spojených s podáváním cyklosporinu a dokonce se zlepšením funkce transplantované ledviny.

Odkaz na článek:
http://biomed.papers.upol.cz/artkey/bio-201603-0011_Clinical_experience_of_conversion_from_cyclosporine_to_tacrolimus_prolonged-release_in_stabilized_kidney_transp.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DKrejci%26sfrom%3D0%26spage%3D30Generální partner

ASTELLAS

Stříbrný partner

CHIESI

Bronzový partner

TAKEDA