ZASLAT HESLO

Cena za nejlepší publikaci v roce 2015

„Cena za nejlepší publikaci v roce 2015“ byla udělena doc. MUDr. Tomáši Reischigovi, Ph.D. za článek:

Reischig T, Kacer M, Jindra P, Hes O, Lysak D, Bouda M. Randomized trial of valganciclovir versus valacyclovir prophylaxis for prevention of cytomegalovirus in renal transplantation. Clin J Am Soc Nephrol 2015, 15(2):294-304. //Impact Factor = 4.613//

Stručný souhrn:
Autoři v randomizované studii srovnali účinnost a bezpečnost valgancicloviru a valacycloviru v profylaxi cytomegalovirové infekce po transplantaci ledviny. Jedná se o první porovnání dvou antivirotik, které jsou dle aktuálních doporučení volbou pro prevenci cytomegaloviru po transplantaci ledviny. Studie prokázala jejich srovnatelnou účinnost v prevenci cytomegalovirové virémie i nemoci. Profylaxe valganciclovirem byla však spojená s významným snížením akutní rejekce štěpu. Současně byl zaznamenán vyšší výskyt polyomavirové virémie u pacientů léčených valganciclovirem. Studie tak kromě potvrzení valacycloviru jako plnohodnotné alternativy valgancicloviru v profylaxi cytomegaloviru jako první v klinické praxi podporuje možný imunosupresivní potenciál valgancicloviru, který byl dříve zaznamenán v experimentálních studiích.

Odkaz na článek:
http://cjasn.asnjournals.org/content/10/2/294.long
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI