ZASLAT HESLO

Prohlášení výboru ČTS ke vzniku SOT


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na schůzi výboru ČTS za účasti všech přednostů TC ČR dne 10. 12. 2014 byla potvrzena informace, že v IKEM Praha a FN Motol probíhá podpisová akce, která má vést ke vzniku nové odborné společnosti se zaměřením na orgánové transplantace. Důvodem byla nespokojenost se současným složením výboru ČTS, který údajně nezohledňuje význam těchto pracovišť v české transplantologii. Fakt, že volby byly demokratické, v souladu se stanovami dvoukolové a jejich průběh nikdo z voličů nezpochybnil, nebyla pro organizátory akce relevantní. Složení současného a minulého výboru ČTS je ke zhlédnutí na webových stránkách naší společnosti. V předchozím volebním období žádný z minulých členů výboru výhrady k jeho činnosti neměl a bez výhrad se nových voleb v roce 2014 zúčastnil. Ze současného výboru ČTS vystoupil prof. Viklický.

Výbor ČTS nebyl oficiálně informován, že vznikla Společnost pro orgánové transplantace (SOT) při ČLS J. E. Purkyně. Dne 23. 2. 2015 ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, PhD. uvedl v časopise Zdravotnictví a medicína (2/2015) – citace: „…. pokračovat bude (IKEM) i spolupráce s FN Motol. Jako jeden z příkladů tohoto rozvoje je i nově založená Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP. Ta bude pomyslně spojovat obě naše centra a rozvíjet nosné programy“ (konec citace).

Vznik SOT musíme brát jako realitu. Vzájemný vztah obou společností však není vyjasněn.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, význam a místo České transplantační společnosti v transplantační komunitě považujeme za nezpochybnitelný.  Výbor se dlouhodobě snaží, aby naše společnost byla brána jako jediný a relevantní partner při jednáních s ministerstvem zdravotnictví a s plátci zdravotní péče, což se mu v poslední době poměrně dobře daří. Mimo to se podílí na organizaci odborných akcí, které mají přispívat ke zvýšení počtu dárců orgánů a zlepšení dlouhodobých výsledků transplantací.

Současně je třeba připomenout, že naše komunita je poměrně malá a nelze očekávat, že by jiná organizace získala významnější postavení, spíše je riziko rivality a snížení kreditu ve styku s úřady a jinými odbornými společnostmi. Současný výbor ČTS s výše uvedenou aktivitou nesouhlasí a pro další osud české transplantologie ji považuje za velmi škodlivou a vyzývá všechny členy ČTS, aby velmi pečlivě a odpovědně zvážili svůj přístup k této nově organizované odborné společnosti.

 

Výbor ČTS
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI