ZASLAT HESLO
 • narozena 7.11.1964 v Brně

Vzdělání:

 • 1983 – maturita Gymnázium Brno, Lerchova 63
 • 1989 – promoce  na Lékařské fakultě UJEP Brno ( dnešní  Masarykova universita Brno)
 • 1993 –  atestace z vnitřního lékařství  I. stupně
 • 1997 –  atestace z vnitřního lékařství  II. stupně

Stáže:

 • 5/1997: Odborná stáž na Nefrologické klinice VFN Praha – léčba glomerulopatií, polycystických ledvin  a jiných hereditárních nefropatií
 • 11/2002: Odborná stáž v peritoneální dialýze – VFN Praha
 • 10/2011: Odborná stáž na Klinice nefrologie Transplantcentra IKEM Praha
 • Od roku 1996  dosud  účast na kurzech v oboru nefrologie, dialýza,transplantologie

Zaměstnání:

 • 9/1989 – 11/2005:  Nemocnice Znojmo,  interní odd..   Internista na JIP, HDS, nefrologie
 • 11/2005 – 1/2011:  Interní hepatogastroenterologická klinika (IGEK) FN Brno,  lékař hemodialyzačního střediska a nefrologie z toho 9/2008 – 9/2010 primář IGEK , současně  lékař  HDS a nefrologie
 • 9/2006-1/ 2011      0.1  úvazek  na Lékařské fakultě MU Brno,  odborný asistent
 • od 1/2011  dosud : Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH), lékař transplant.odd.

Členství v odborných společnostech:

 • Česká internistická společnost
 • Česká nefrologická společnost
 • Česká transplantační společnost –   od r. 2014  člen Výboru ČTS
 • European Dialysis and Transplantation Association
 • European Renal Association

Přednášková a publikační aktivita:

 • přednášky na interních a nefrologických kongresech a symposiích v České republice
 • autorství v českých odborných internistických a nefrologických časopisech, spoluautorství v zahraničních odborných časopisech

 

 
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI