ZASLAT HESLO
 • Narozen 4. března 1972 v Plzni
 • synové Josef a David

Vzdělání

 • 9/90 – 6/96 Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni
 • 4/99 Atestace 1. stupně – vnitřní lékařství
 • 4/03 Atestace 2. stupně – nefrologie
 • 3/2006 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru nefrologie
 • 3/2006 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
 • 7/2006 Odborná způsobilost v oboru praktický lékař pro dospělé
 • 7/2006 Odborná způsobilost v oboru nefrologie
 • 7/2006 Odborná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • 5/10 Titul Ph.D. s tématem disertační práce „Cytomegalovirová infekce po transplantaci ledviny“
 • 10/2012 Titul Docent pro obor vnitřní nemoci s tématem habilitační práce „Význam a možnosti prevence virových infekcí u nemocných po transplantaci ledviny“
 • 6/2020 Titul Profesor pro obor vnitřní nemoci

Klinické zkušenosti (pracovní zařazení)

 • 9/96 – do současnosti: LF UK a FN v Plzni, I. interní klinika – nefrologické oddělení, transplantační centrum
 • 9/06 – do současnosti: vedoucí úseku nefrologie I. interní kliniky
 • 5/2017 – do současnosti: zástupce přednosty transplantačního centra FN Plzeň
 • 9/06 – 10/2012: odborný asistent LF UK v Plzni
 • 10/2012 – docent LF UK v Plzni
 • 6/20 – do současnosti: profesor LF UK v Plzni

Stáže

 • 12/97 IKEM – Transplantace ledvin, 14 dní
 • 5/98 IKEM – Biopsie ledvin, transplantace, 28 dní
 • 10-12/02 IKEM – Předatestační stáž – transplantace ledvin, 2 měsíce

Výzkumná činnost

V počátku zaměřena na výzkum anémie u chronického selhání ledvin. Později systematicky studován vliv infekcí (především cytomegalovirové infekce) na výsledky transplantace ledviny. Závěry studií pravidelně prezentovány na hlavních mezinárodních kongresech v oboru (ATC, ESOT, TTS, WCN). Data byla publikována v prestižních impaktovaných časopisech (např. Journal of the American Society of Nephrology, American Journal of Transplantation, Transplantation, Clinical Journal of the American Society of Nephrology či Nephrology Dialysis Transplantation). Dlouhodobý výzkum v oblasti cytomegalovirové infekce po transplantaci vyústil v pozvání do The Transplantation Society International CMV Consensus Group a spoluautorství mezinárodních guidelines publikovaných v Transplantation 2013 a 2018.

 • Souhrn full-textových publikací v časopisech s impact faktorem:
  Počet publikací 34 (20x první/korespondující/senior autor, 14x spoluautor)
  Aktuální počet citací 559
  Hirsch index 13
 • 3 nejvíce citované publikace dle WOS
  • 122 citací – Reischig T., Jindra P, Hes O., Švecová M., Klaboch J., Třeška V. Valacyclovir Prophylaxis vs. Preemptive Valganciclovir Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease after Renal Transplantation. Am J Transplant 2008, 8: 69-77.
  • 54 citací – Reischig T., Jindra , Svecova M., Kormunda S., Opatrny K. Jr, Treska V. The impact of cytomegalovirus disease and asymptomatic infection on acute renal allograft rejection. J Clin Virol 2006, 36: 146-151.
  • 53 citací – Reischig T., Jindra P., Hes O., Bouda M., Kormunda S., Treska V. Effect of cytomegalovirus viremia on subclinical rejection or interstitial fibrosis and tubular atrophy in protocol biopsy at 3 months in renal allograft recipients managed by preemptive therapy or antiviral prophylaxis. Transplantation 2009, 87(3): 436-444.
 • Ocenění (dle data udělení ceny)
  • 2006 – Cena Jana Broda (za nejlepší publikaci v oboru nefrologie v 2005)
  • 2006 – Cena České transplantační společnosti (za nejlepší publikaci v oboru transplantologie v 2005)
  • 2009 – Cena České nefrologické společnosti (za nejlepší publikaci v oboru nefrologie v 2008)
  • 2010 – Cena České transplantační společnosti (za nejlepší publikaci v oboru transplantologie v 2009)
  • 2011 – Cena České transplantační společnosti (za nejlepší publikaci v oboru transplantologie v 2010).
  • 2012 – Cena České transplantační společnosti (za nejlepší publikaci v oboru transplantologie v 2011).
  • 2013 – Cena České nefrologické společnosti (za nejlepší publikaci v oboru nefrologie v 2012)
  • 2016 – Cena České transplantační společnosti (za nejlepší publikaci v oboru transplantologie v 2015)
  • 2018 Cena České transplantační společnosti (za nejlepší publikaci v oboru transplantologie v 2017)
 • Účast ve výzkumných projektech
  • Náhrada funkce ledvin metodami očišťování krve a transplantací, MSM 111400002, hlavní řešitel: prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc., I. IK, LF a FN Plzeň (1999-2004)
  • Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů, MSM 0021620819, hlavní řešitel: prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. / Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., I. IK, LF a FN Plzeň (2005-2011)
  • Monitorace anti- CMV specifické imunitní odpovědi u pacientů po alogenní transplantaci hemopoetických progenitorových buněk a po transplantaci ledviny, IGA grant MZ NR9267-3, hlavní řešitel: Daniel Lysák, Hematoonkologické oddělení, LF a FN Plzeň (2007-2010)
  • Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů, Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika: Podporováno projektem ED2.1.00/03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj, hlavní řešitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., I. IK, LF a FN Plzeň (2012-2018)
  • Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání a orgánů, PRVOUK P36, hlavní řešitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., I. IK, LF a FN Plzeň (2012-2016)
  • Národního program udržitelnosti I (NPU I) č. LO1503 poskytovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jaroslav Hrabák, PhD., Ústav mikrobiologie, LF a FN Plzeň (2014-2019)
  • Náhrada, podpora a regenerace životně důležitých tkání a orgánů, Progres Q39, hlavní řešitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., I. IK, LF a FN Plzeň (2017-2021)
  • Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787, FIND – Centrum výzkumu infekčních onemocnění, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, financovaného z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj, hlavní řešitel, MUDr. Milan Štengl, PhD., Ústav fyziologie, LF Plzeň (2018-2022)

Členství v odborných společnostech

 • The Transplantation Society (včetně Transplant Infectious Disease section)
 • European Society for Organ Transplantation
 • Česká transplantační společnost – člen výboru 10/2004 – 10/2008, člen výboru/vědecký sekretář 10/2018 – 10/2022, člen revizní komise 10/2010-10/2014, 1/2016-10/2018
 • Česká nefrologická společnost – člen výboru/vědecký sekretář 2012-2016, člen výboru 2016-2020
 • Akademický senát LF v Plzni, UK v Praze 2012-2018, místopředseda 2018 – 2020

Jazykové znalosti

 • Angličtina (pokročilý)
 • Ruština (jen mluvená)
 • Němčina (začátečník)

 Generální partner

ASTELLAS

Stříbrný partner

CHIESI

Bronzový partner

TAKEDA