ZASLAT HESLO

 

Narozen 1954.

 

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1979, po promoci nastoupil na II.chirurgickou kliniku FN u sv. Anny v Brně. V letech 1984-2001 pracoval v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde se podílel na rozvoji programu transplantací ledvin, jater a srdce. V roce 2002 byl jmenován přednostou Kardiochirurgické kliniky FN a UP v Olomouci, kde působil do roku 2007. Od roku 2007 zastává funkci ředitele CKTCH Brno.

Atestaci z kardiochirurgie složil v roce 1991, habilitoval v roce 2002. Je autor nebo spoluautor 119 publikací a 280 přednášek, řešitel nebo spoluřešitel 17 výzkumných úkolů nebo grantů. Absolvoval odborné stáže na kardiochirurgických a transplantačních oddělení v Londýně, New Yorku, Dallasu a Loma Lindě. Je třetí  funkční období předsedou výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie, členem výboru  České transplantační společnosti, čestným členem České  kardiologické společnosti, členem European Association for Cardio-thoracic Surgery a The Society of Thoracic Surgeons.
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI