ZASLAT HESLO

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.Datum a místo narození:

 • 13.11.1957,Plzeň

Adresa:

 • U Českého dvora 11,326 00 Plzeň

Zaměstnání:

 • přednosta chirurgické kliniky FN Plzeň – Lochotín
 • přednosta Transplantačního centra v Plzni
 • proděkan LF UK v Plzni

Členství

 • Česká transplantační společnost – předsedas, Česká chirurgická společnost – 1. místopředseda, Česká lékařská společnost J.E.P.,předseda Vědecké rady AZV ČR, člen výboru České kardiovaskulární společnosti, president elect of European  Society for Cardiovascular Surgery, člen International Hepatopancreatobiliary Association, člen International Association of Surgeons and Gastroenterologists, člen redakční rady Rozhledů v chirurgii
 • Člen Vědecké rady UK v Praze a LFUK v Plzni

Monografie:

 • Autor:
  • Aneuryzma břišní aorty ( Grada 1999 )    
  • Cytokiny u ischemické choroby dolních končetin, aneuryzmat břišní aorty a transplantací ledvin ( Imunotech,  2 001)
  • Transplantologie pro mediky (Karolinum, 2002)
  • Propedeutika vybraných klinických oborů. (Grada,  2003)
  • Dárce s Nebijícím srdcem (Maxdorf, 2008)
  • Traumatologie břicha a retroperitonea (NAVA 2013)
 • Spoluautor:
  • Diabetická noha. (Galén, Praha 1998); 
  • Arteriální aneuryzmata. Základy endovaskulární léčby. (ATD, Hradec Králové,1999)
  • Kolorektální karcinom (Grada, Praha 2004)
  • Radiofrekvenční ablace nádorů jater (Maxdorf, 2006)
  • Základy speciální chirurgie (Karolinum, 2008, 2014)
  • Chirurgie jater (Maxdorf,2004, 2008)
  • Hepato-pankreato-biliární chirurgie (Maxdorf, 2012) –  Mimořádnou cenou rektora UK za rok 2012
  • Colorectal Cancer Biology – From genes to tumor, (Science Technology, Rijeka 2012)
  • Liver Regeneration, (Science Technology, Rijeka 2012)
  • Interleukin-6, Genetics, Clinical Apoplications and Role in Disease. (Nova Science Publishers, Inc., New York, 2013)
  • Chirurgická onkologie (Grada, Praha 2015)
  • Experimental Surgery – Liska V. et al. (NAVA 2016)

Počet domácích a zahraničních publikací :

 • 423  (hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)

Počet přednášek na domácích a zahraničních odborných fórech:

 • 791 ( hlavní téma – jaterní, cévní a transplantační chirurgie)

Granty:

 • řešitel 6 , spoluřešitel 12 grantů a 3 výzkumných úkolů
 • spoluřešitel 7.RP – FAD

H index – 20
Generální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI