ZASLAT HESLO

Archiv informací z ČTS (2005 – 2014)

VYHLEDAT INFORMACI Z ARCHIVU ČTS
Datum 2006-02-21
Nadpis Kritéria pro rozhodnutí o nejlepší publikaci ČTS
Popis

Cenu vyhlašuje výbor ČTS pro kalendářní rok 2005 a zahrnuty mohou být práce, které byly v daném roce publikovány.

Text
  1. Cena se uděluje jednotlivci, který je členem České transplantační společnosti.
  2. Hodnocení se týká prací, které byly publikovány v domácích nebo zahraničních vědeckých, lékařských časopisech (indexovaných).
  3. Tématem práce mohou být všechny obory experimentální i klinické transplantologie.
  4. První autor sdělení musí být členem České transplantační společnosti, současně musí být uvedeno domácí (české) pracoviště.
  5. Autor publikace ucházející se o cenu ČTS za nejlepší publikace v roce 2005do 30. 4. 2006 k rukám vědeckého sekretáře ČTS odešle kopii práce.
  6. Rozhodujícím kritériem je impaktovaný faktor publikace.
  7. Vedlejším kriteriem průměrná hodnota faktoru na prvního autora (celkový impaktovaný faktor dělený počtem autorů).
Obr knihaGenerální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI