ZASLAT HESLO

Tato úprava si klade za cíl snížení rizika úmrtí dětských kandidátů transplantace jater na čekací listině.

  1. Pediatrický kandidát transplantace jater zařazený na čekací listinu splňující kriteria 4. stupně urgence bude mít přednost před dospělým příjemcem se stupněm urgence 4 (celostátně).
  2. Pediatrický příjemce splňující kriteria 3. stupně urgence (tj. vyžaduje hospitalizaci na jednotce intenzivní péče v souvislosti s jaterním selháním) bude mít přednost před dospělým příjemcem 3. stupně urgence. Urgence stupně 3 bude rovněž přidělena dětem s velmi pokročilým jaterním selháním (aktuální PELD >= 25) bez ohledu na jejich hospitalizaci. Ve prospěch pediatrických příjemců s urgencí 3. stupně budou alokována játra i od dárců z moravských krajů za předpokladu, že na celostátní listině není zařazen pacient s urgencí 4. stupně.
  3. Alokace jater v rámci centra bude u pediatrických příjemců (0-15 let věku včetně) respektovat pořadí stanovené podle kalkulovaného PELD, či podle udělené výjimky z PELD. Výjimka z PELD se bude udělovat v případech, kdy riziko úmrtí na jaterní onemocnění neodpovídá kalkulovanému PELD (např. nádory indikované k transplantaci jater). Udělování těchto výjimek bude probíhat na indikačních poradách. V případě zájmu mohou být k projednání výjimek přizváni pracovníci brněnského centra.

Projednáno a schváleno výborem ČTS dne 19. dubna 2011www.astellas.cz  Pfizer  Novartis  Teva  Roche  Sanofi