ZASLAT HESLO

Archiv informací z ČTS (2005 – 2014)

VYHLEDAT INFORMACI Z ARCHIVU ČTS
Datum 2006-02-21
Nadpis Kritéria pro udělení Astellas cestovního grantu 2006
Popis

Grant vypisuje firma Astellas a ČTS na kalendářní rok 2006. Cílem grantu je podpořit prezentaci výsledků vědecké práce domácích, mladých autorů na zahraničních kongresech. Grant je výhradně určen pro experimentální i klinické pracovníky zabývající se problematikou dárcovství orgánů, transplantací orgánů, transplantační imunologií. Hodnota udělených prostředků plně pokryje veškeré náklady spojené s účastí na kongresu.

Text
  1. Věk do 35 let (uchazeči narození 1971 a později).
  2. Aktivní prezentace vlastních výsledků.
  3. Tématem práce mohou být všechny obory experimentální a klinické transplantologie, dárcovství orgánů, transplantační imunologie.
  4. První autor sdělení musí být zároveň prezentujícím autorem a jako první pracoviště musí být uvedeno domácí (české) pracoviště.
  5. Rozhodujícím kritériem je typ prezentace (ústní sdělení vs. poster).
  6. Letošní rok je grant vyhlášen na účast kongresu ATC, který se bude konat v červenci 2006 v Bostonu
  7. Přihláška musí být odeslána k rukám vědeckého sekretáře do 31.5.2005 (Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., chirurgická klinika FN, Dr. E. Beneše, Plzeň, 302 99)
Obr cestaGenerální partner

ASTELLAS

Partneři

SANOFICHIESI