ZASLAT HESLO

Vyhlašuje se “Cena za nejlepší publikaci v roce 2017”

Kritéria pro rozhodnutí o nejlepší publikaci ČTS

Cenu vyhlašuje výbor ČTS pro kalendářní rok 2016 a zahrnuty mohou být práce, které byly v daném roce publikovány.

  1. Cena se uděluje jednotlivci, který je členem České transplantační společnosti.
  2. Hodnocení se týká prací, které byly publikovány v domácích nebo zahraničních vědeckých, lékařských časopisech (indexovaných) v tištěné nebo on-line formě. Práce může být přihlášena do soutěže pouze jedenkrát. (Případ, kdy by se lišil rok publikace on-line a tištěné formy).
  3. Tématem práce mohou být všechny obory experimentální i klinické transplantologie.
  4. První autor sdělení musí být členem České transplantační společnosti, současně musí být uvedeno domácí (české) pracoviště. Dvojí „první“ autorství není akceptováno.
  5. Do soutěže nebudou přijaty tzv. „Company Initiated“ studie, tj. studie iniciované, organizované a finančně zajištěné farmaceutickými nebo jinými komerčními společnostmi.
  6. Autor publikace, ucházející se o cenu ČTS za nejlepší publikaci v roce 2017, odešle kopii práce do 30. 6. 2018 k rukám vědeckého tajemníka ČTS (prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.)
  7. Rozhodujícím kritériem je impaktovaný faktor publikace.
  8. Vedlejším kritériem je průměrná hodnota faktoru na prvního autora (celkový impaktovaný faktor dělený počtem autorů).


www.astellas.cz  Pfizer  Novartis  Teva  Roche  Sanofi